Achtergrondinformatie over valongevallen bij ouderen

Oorzaken en gevolgen van valongevallen

Ouderen lopen een groot risico om te vallen. Er zijn veel factoren die het risico op valongevallen bij ouderen beïnvloeden. Bijvoorbeeld:

  • een slechte fysieke conditie,
  • verminderd zicht en gehoor,
  • beperkingen in mobiliteit,
  • angst om te vallen,
  • medicijngebruik en
  • onveilige situaties in de woning en openbare ruimte.

Valongevallen bij ouderen leiden vaak tot verwondingen en botbreuken, met tijdelijk of blijvend functieverlies tot gevolg. Een grote groep belandt in het ziekenhuis en een klein aantal overlijdt zelfs als gevolg van een valongeval. Mensen die regelmatig vallen, hebben meer angst om te vallen en verliezen hun zelfvertrouwen. Ze gaan daardoor activiteiten mijden, vooral buitenshuis. Valongevallen bij ouderen leiden tot een inactieve leefstijl, minder zelfredzaamheid en minder participatie. En tot extra zorggebruik en hoge medische kosten. Voor mensen die in het ziekenhuis behandeld moeten worden, zijn de directe medische kosten gemiddeld € 9200,- per persoon.

Valongevallen in Amsterdam

Uit de AGM 2012 blijkt dat een derde van de zelfstandig wonende 65-plussers in de afgelopen twaalf maanden gevallen is. Vrouwen, 75-plussers en weduwen/weduwnaars hebben relatief vaak een valongeval en zijn vaker bang om te vallen. Circa vier op de tien 65-plussers loopt letsel op na een val; vrouwen vaker dan mannen.

Op Gezondheid in Beeld vindt u cijfers per gebied en per thema.

Bronnen en links voor professionals

Wilt u in uw gebied valongevallen voorkomen?

De GGD Amsterdam E&G geeft u graag advies op maat.
egz@ggd.amsterdam.nl
020 5555495