Jeugd

Lijst

De cijfers op Gezondheid in Beeld voor de jeugd komen uit de Jeugdgezondheidsmonitor van de GGD Amsterdam. Met de Jeugdgezondheidsmonitor wordt periodiek de lichamelijke en sociaal-emotionele gezondheid van kinderen en jongeren in kaart gebracht. Nemen bepaalde gezondheidsproblemen af of juist toe? Zijn er bepaalde risicogroepen voor een gezondheidsprobleem?

De Jeugdgezondheidsmonitor is gebaseerd op informatie verzameld via (papieren of digitale) vragenlijsten bij kind, ouder en leerkracht en via registraties in het digitale kinddossier van de jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidsmonitor geeft inzicht in de gezondheid van kinderen en jongeren in Amsterdam. Cijfers zijn ook beschikbaar voor stadsdelen, wijken en buurten.

Meer informatie over de werkwijze van de Jeugdgezondheidsmonitor, de gebruikte meetinstrumenten, de verwerking van de data en onze contactgegevens vindt u op de subpagina’s in de rechterkolom. Bent u nieuwsgierig naar de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor: kijk hier hoe de Amsterdamse jeugd ervoor staat.