Volwassenen

Lijst

Waar komen de cijfers vandaan?

De cijfers op Gezondheid in Beeld over inwoners van 19 jaar en ouder komen uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor van de GGD Amsterdam. Daarmee brengen we elke vier jaar de gezondheid van inwoners van 19 jaar en ouder in kaart. Nemen bepaalde gezondheidsproblemen af of juist toe? Zijn er bepaalde risicogroepen voor een gezondheidsprobleem? We verzamelen deze informatie via (papieren of digitale) vragenlijsten en mondelinge interviews.

Meer informatie over de werkwijze, de gebruikte vragenlijsten, de verwerking van de gegevens en onze contactgegevens vindt u op de subpagina’s in de rechterkolom. Bent u nieuwsgierig naar de cijfers uit de Gezondheidsmonitor: kijk hier hoe de gezondheid van de Amsterdammers ervoor staat.