RGI-Amsterdam, Diemen en Amstellandgemeenten

Het in kaart brengen van de gezondheid van de lokale bevolking is een wettelijke taak op grond van de wet publieke gezondheid (WPG). RGI Amsterdam is de lokale realisatie van het GGD-Nederland project RGI (RGI=Regionaal Geografische Informatie) dat is opgezet om GGD'en te ondersteunen door het toepasbaar maken op het lokale niveau van landelijke registratie data.

De data die beschikbaar zijn, zijn sterfte(oorzaak) data, ziekenhuisontslag data, data van het gebruik van WMO en AWBZ voorzieningen, data betreffende de perinatale gezondheid, data betreffende psychiatrische spoedopnamen en verplichte opnamen, data betreffende schuldsanering, LADIS verslavingscijfers, kankerregistratie gegevens, bevolkingsprognoses, jeugdcijfers zoals indicatiestellingen voor het bijzonder onderwijs.

Binnen GGD Nederland en in samenwerking met het RIVM en VWS is er een groot project gaande betreffende indicatoren van de (volks)gezondheid en het RGI spant zich in om hiermee samenhangende gegevens aan GGD'en beschikbaar te stellen. Binnen een ander verband levert de GGD Amsterdam aan deze indicator ontwikkeling een bijdrage. De toepassing in Amsterdam concentreert zich vooral op het inzetten van deze data bij het formuleren van het lokale gezondheidsbeleid en bij het ondersteunen van een ieder die in Amsterdam werkzaam is bij het verbeteren van de lokale (volks)gezondheid. In het bijzonder wordt in Amsterdam aandacht besteed aan het verder verfijnen van de gezondheidsgegevens naar stadsdeel, en mochten er in de toekomst geen stadsdelen meer zijn, aan het ondersteunen van het buurt- of wijkgerichte niveau in beleid en praktijk. Verder behoort de ontwikkeling voor Amsterdam van nieuwe statistieken en statistische methodieken tot de werkzaamheden.

Doel

Het beschikbaar maken van landelijk verzamelde data teneinde inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van de lokale bevolking in het algemeen, en ter ondersteuning van het lokaal gezondheidsbeleid in het bijzonder.

Doelgroep

De bevolking in het werkgebied van de GGD Amsterdam e.o.
Beleidsmedewerkers, organisaties en individuen die zich bezighouden met het verbeteren van de (volks)gezondheid in Amsterdam in de breedste zin van het woord.