Sterfte en etnische verschillen in sterfte in Amsterdam

22 februari 2019

Het onderzoek van de gezondheid in de verschillende in Amsterdam woonachtige etnische groepen heeft bij de GGD een lange traditie. Dit onderzoek is noodzakelijk om inzicht te krijgen in verschillen in de zorgbehoefte tussen de verschillende groepen in Amsterdam en ook om de toekomstige zorgvraag in kaart te brengen. Deze (toekomstige) zorgvraag is van ultiem belang bij het ontwikkelen van een goed gezondheidsbeleid in Amsterdam.

Het sterfte onderzoek is een belangrijk onderdeel van onderzoek naar etnische verschillen in de gezondheid van de Amsterdammers. Uit het sterfte onderzoek is gebleken dat de sterfte situatie onder allochtone groepen relatief gunstig lijkt, terwijl die onder autochtone groepen juist ongunstig lijkt. Dit heeft gedeeltelijk te maken met migratie processen waar allochtonen en autochtonen aan onderworpen zijn. Aangezien de migratie in Amsterdam groot is is de dynamiek betreffende de gezondheidstoestand van bevolkingsgroepen ook groot en het is van belang om dit zoveel mogelijk te volgen. Het onderzoek richt zich verder op de vraag wat de oorzaken van verschillen zijn naast migratie en in hoeverre verschillen veranderen naarmate allochtone groepen meer in de Amsterdamse samenleving accultureren.

Doel

Het in kaart brengen van de sterfte in Amsterdam met bijzondere nadruk op etnische verschillen in de sterfte, de verklaringen daarvoor en eventuele (toekomstige) beleidsimplicaties. Het ondersteunen van organisaties in het bevorderen van de gezondheid in alle etnische groepen in Amsterdam en het in kaart brengen van de etniciteitspecifieke zorgvraag.

Doelgroep

De bevolking in het werkgebied van de GGD Amsterdam e.o.
Beleidsmedewerkers, organisaties en individuen die zich bezighouden met het verbeteren van de (volks)gezondheid in Amsterdam in de breedste zin van het woord.