Synthetische buurtschattingen van gezondheid op basis van persoons- en ecologische correlaties van gezondheid en gedrag in Amsterdam

7 februari 2018

Het algemeen toepasbaar maken van een bestaande techniek voor synthetische schattingen. Het bepalen van de betrouwbaarheid, validiteit en de praktische bruikbaarheid van de gebruikte techniek. De buurt- en wijkschattingen van gezondheid voorzien in de groeiende behoefte aan gegevens over kleine geografische gebieden. Hierbij willen wij in het bijzonder kijken naar het voorkomen van gezondheidsproblemen of chronische aandoeningen in buurten maar ook naar gezondheidsgedrag, welzijnsindicatoren en sociaal kapitaal, zoals (on)zelfredzaamheid in de buurt.

Doel

Het doel van dit onderzoek is het maken van synthetische buurt- en wijkschattingen van verwachte prevalenties van gezondheid, gezondheidsgedrag en sociaal kapitaal.

Doelgroep

beleid, algemeen publiek, collega's