Amsterdam stelt nieuw preventief drugsbeleid vast

Ondanks de heftige discussies over de omvang van het drugsgebruik in Amsterdam doen zich in onze stad relatief weinig drugsgerelateerde gezondheidsincidenten voor. Het Amsterdamse beleid gericht op het minimaliseren van gezondheidsschade door drugsgebruik  wordt dan ook al jaren internationaal als voorbeeld gezien. In het kader van het Amsterdams Programma Drugs wordt het huidige beleid, gericht op het minimaliseren van gezondheidsschade door drugsgebruik, verder verstevigd.

De doelen die we ons hierbij stellen zijn het minimaliseren van gezondheidsschade door (recreatief) drugsgebruik op de korte en lange termijn en het verkleinen van de kans op verslaving en de daaruit volgende sociaal maatschappelijke problemen. Om effectief beleid te voeren is het belangrijk dat de randvoorwaarden goed zijn. Dat betekent onder andere dat drugsgebruik niet wordt gecriminaliseerd want dat kan zelfs leiden tot een averechts effect op de volksgezondheid. In landen waar drugsgebruik wel illegaal is, lopen gebruikers veel meer risico's op (gezondheids)incidenten en bovendien wordt  er niet minder drugs gebruikt. .

Om onze doelen te bereiken gaan we, op basis van de kennis en ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan, inzetten op de volgende actielijnen:

  • Actielijn 1: Uitstel eerste drugsgebruik door jongeren
  • Actielijn 2: Inzicht in middelengebruik en drugsmarkt
  • Actielijn 3: Gebruikers in staat stellen een weloverwogen keuze te maken
  • Actielijn 4: Zo vroeg mogelijk signaleren en indien nodig doorverwijzen
  • Actielijn 5: Harm reduction bij verslaafden/beperken gezondheidsschade bij drugsgebruik

Hieronder een greep van de maatregelen die we als gemeente, samen met onze partners,  zullen nemen: extra voorlichting het op het voorgezet onderwijs en het MBO,

  • extra openstelling van de drugstestservices van de GGD en Jellinek bij piekdrukte,
  • voorlichting geven aan buitenlandse bezoekers en aan studenten,
  • een pilot op de Spoedeisende Eerste Hulp bij het OLVG en bij de arrestantenzorg
  • en het terugdringen van cannabisgebruik onder jongeren in de maatschappelijke opvang (MO).

Hierbij werken we samen met onze partners zoals Jellinek, Mainline, de Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen, ambulance, politie maar ook met coffeeshophouders, festivalorganisatoren en alle andere betrokken partijen.

Dit beleid staat niet op zichzelf maar is onderdeel van het Amsterdams Programma Drugs, dat voortkomt uit het coalitieakkoord "Een nieuwe lente, een nieuw geluid". De andere delen van dit programma richten zich op het tegengaan van de ontwrichtende effecten van drugscriminaliteit op de stad en de regio en tegen de economische en financiële ondermijning hiervan.