Samen naar een rookvrij Amsterdam

Gezien de impact die roken op de volksgezondheid heeft, is Amsterdam al jaren bezig met het ontmoedigen van tabaksgebruik. Met het landelijke Nationaal Preventieakkoord als extra steun in de rug is het nu tijd om een volgende stap te zetten richting een rookvrij Amsterdam. Dit staat beschreven in het beleidsprogramma 'Samen naar een Rookvrij Amsterdam'.

Een volgende stap is nodig, want meer dan een kwart van de Amsterdammers rookt. Hiermee ligt het aantal rokers in Amsterdam ver boven het landelijke gemiddelde. Roken staat met stip op 1 als te voorkomen oorzaak van ziekte en sterfte. Ieder dag beginnen nieuwe kinderen met roken. Als zij blijven roken, is de kans meer dan 50% dat zij aan de gevolgen daarvan zullen komen te overlijden. Bovendien is het aantal rokers niet gelijk over de bevolking verdeeld. Er wordt onder middelbaar en laagopgeleiden meer gerookt dan onder hoogopgeleiden. Roken is daarmee ook de grootste veroorzaker van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. De ambities van het beleidsprogramma zijn dan ook duidelijk; in 2030 rookt 0% van de jongeren en zwangere vrouwen en in 2040 rookt minder dan 5% van de inwoners van Amsterdam van 18 jaar en ouder. Amsterdam sluit zich hiermee deels aan bij de doelstellingen zoals geformuleerd in het Nationaal Preventieakkoord. Voor jongeren en zwangere vrouwen is het wat ambitieuzer.

Om deze ambities te bereiken, heeft het beleidsprogramma drie grote speerpunten: voorkomen dat jongeren beginnen met roken, stimuleren dat Amsterdammers stoppen met roken en het realiseren van een rook- en tabaksvrije omgeving. Amsterdam heeft zich vanaf het begin ingezet voor de eerste twee speerpunten. Nieuw in de aanpak is het realiseren van een rook- en tabaksvrije omgeving. Zien roken, doet roken. Om echt te voorkomen dat jongeren beginnen met roken, is het van belang dat jongeren opgroeien in een rook- en tabaksvrije omgeving. Daarmee worden ze beschermd tegen tabaksrook en ook tegen de verleiding om zelf te gaan roken. Een rook- en tabaksvrije omgeving maakt het ook voor rokers makkelijker om te stoppen. Amsterdam kiest hierbij voor een positieve insteek en gaat voor ontmoedigen en stimuleren in plaats van verbieden en handhaven.

Een rookvrij Amsterdam realiseren lukt ons als gemeente niet alleen. Dat hoeft ook niet, want er zijn al verschillende organisaties zeer actief op dit gebied. Bijvoorbeeld het Amsterdams Rookalarm waar ondertussen een groot deel van de zorginstellingen in vertegenwoordigd zijn. Amsterdam neemt daarom het initiatief voor een Amsterdam Alliantie. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk partijen en initiatieven vanuit het maatschappelijke veld te stimuleren om rookvrij te worden. Ook kan het netwerk van de alliantie gebruikt worden om verbindingen tot stand te brengen. Het is hierbij niet alleen belangrijk dat alle partijen de ambities onderschrijven, maar vooral ook om te kijken wat de inzet van de verschillende partijen kan zijn om gezamenlijk een rookvrij Amsterdam te realiseren.

Wil jouw organisatie ook een bijdrage leveren aan een rookvrij Amsterdam? Sluit je aan bij de Amsterdamse Alliantie! Neem hiervoor contact op met Rianca Scheffel via rscheffel@ggd.amsterdam.nl