Wat werkt in de Sociale Basis?

EGZ heeft in samenwerking met de directies Sociaal Domein en een aantal stadsdelen een overzicht ontwikkeld van kwaliteitscriteria voor activiteiten in de Sociale Basis. De Sociale Basis is het brede lokale aanbod dat als doel heeft de zelfredzaamheid van Amsterdammers te bevorderen. Het document Wat werkt in de Sociale Basis biedt een integraal overzicht van werkzame principes op de thema’s gezonde en actieve leefstijl, eenzaamheid, armoede en taal-/digitale vaardigheden. Het document Wat werkt in de Sociale Basis is nu te downloaden (PDF, 188 kB).

Amsterdam streeft naar een stevige Sociale Basis: het brede en laagdrempelige aanbod van activiteiten en ondersteuning in de buurt, zowel van professionele als van informele organisaties, voorheen de basisvoorzieningen. Dat aanbod is voor alle Amsterdammers beschikbaar en helpt hen om zelfredzaam te zijn, talenten te ontwikkelen en mee te doen in de stad. Belangrijke speerpunten van de Sociale Basis zijn:

  • Een gezonde en actieve leefstijl
  • Sociale en emotionele zelfredzaamheid (eenzaamheid)
  • Financiële zelfredzaamheid (armoede) en
  • Taal-/digitale vaardigheden.

Voorbeelden van activiteiten uit de Sociale Basis zijn buurtrestaurants, conversatielessen, Meer Bewegen voor Ouderen en inloopspreekuren van Grip op je Geld.

EGZ heeft in samenwerking met een werkgroep met collega’s van de verschillende directies binnen het Sociaal Domein en een aantal stadsdelen kwaliteitscriteria opgesteld voor het aanbod van de Sociale Basis op deze speerpunten. Deze criteria zijn bedoeld ter inspiratie, voor inhoudelijke check van een subsidieaanvraag door een aanbieder, of ter voorbereiding van het gesprek met een aanbieder die een conceptaanvraag heeft ingediend. Daarnaast kunnen de criteria ook worden gebruikt voor een evaluatiegesprek met de aanbieders binnen de Sociale Basis.

In het overzicht Wat werkt in de Sociale Basis zijn verschillende kwaliteitscriteria voor de vier speerpunten verzameld. Doordat het overzicht met name inzicht geeft in de raakvlakken die thema’s met elkaar hebben, biedt het een integrale kijk op kwaliteitscriteria. De kwaliteitscriteria beschrijven werkzame elementen ten aanzien van:

  • Het stimuleren van gedragsverandering,
  • Laagdrempelige toegang voor de doelgroep,
  • Manieren van werken
  • De organisatie van een project/ activiteit

Wat werkt in de Sociale Basis is bedoeld voor ambtenaren die subsidie verstrekken aan activiteiten in de Sociale Basis. Het overzicht kan echter ook worden gebruikt om potentiële aanbieders van activiteiten inzicht te geven in welke elementen de gemeente belangrijk acht als het gaat om duurzame gedragsverandering. Een activiteit hoeft daarbij niet aan alle kwaliteitscriteria te voldoen, het is geen scorelijst.

Wat werkt in de Sociale Basis is enthousiast ontvangen op inhoud, aangenomen en vastgesteld door het managementteam van de Sociale Basis en vervolgens verspreid onder de teammanagers Basisvoorzieningen in de stadsdelen. Zowel ambtenaren als aanbieders kunnen het nu gebruiken om de kwaliteit van het aanbod binnen de Sociale Basis te optimaliseren.

Meer weten?

Neem dan contact op met Annelies van Loon via avloon@ggd.amsterdam.nl