Het zwemonderwijs in Amstelveen bereikt niet alle kinderen (op tijd)

De GGD Amsterdam heeft in opdracht van de gemeente Amstelveen onderzoek gedaan naar de zwemvaardigheid van kinderen. Wat blijkt? 27% van de 5-jarigen (ongeveer 300 kinderen) en 7% van de 10-jarigen (ongeveer 75 kinderen) is niet zwemvaardig. Deze kinderen hebben geen zwemdiploma en zitten ook niet op zwemles

Risicogroepen
Veruit de meeste kinderen die niet kunnen zwemmen zijn van niet-westerse herkomst. Zij vormen dus een risicogroep als het gaat om zwemvaardigheid. Daarom wordt zwemvaardigheid voortaan een vast onderdeel van het gezinsconsult dat Jeugdgezondheidszorg heeft met nieuwkomers. Zo worden alle mensen die nieuw in Amstelveen komen, gewezen op het belang van kunnen zwemmen.

Wachtlijst en hoge kosten
Het zwemonderwijs wordt volgens de ouders belemmerd door (te) lange wachttijden en (te) hoge kosten. Ongeveer één op de zes 5-jarigen in Amstelveen staat op de wachtlijst voor zwemles (17%). Zelfs een aantal 10-jarigen zonder zwemdiploma staat op de wachtlijst (ongeveer 7 kinderen).

Oplossingen
De gemeente is met het sportbedrijf in gesprek, om er voor te zorgen dat in het zwembad meer uren beschikbaar komen voor zwemles. Ook zet de gemeente in op extra voorlichting over de Amstelveenpas, onder andere via scholen en Centra voor Jeugd en Gezin. Zwemles is met deze pas gratis voor inkomens tot 130 procent van het minimuminkomen.

Factsheet
De factsheet over zwemvaardigheid in Amstelveen kunt u downloaden (PDF, 369 kB).