Start wervingscampagne voor Sarphati Cohort

Op maandag 15 oktober jl. was het zover: de Sarphati app werd gelanceerd en het Sarphati Cohort promotieteam startte op twee Ouder- en Kindteam locaties in Amsterdam om ouders te werven voor het onderzoek.

De Sarphati app en het Sarphati Cohort vormen de kern van Sarphati Amsterdam. Dit is een uniek wetenschappelijk onderzoeksinstituut, gericht op 'research for healthy living' en gevestigd in Amsterdam. Onderzoekers en professionals van Amsterdamse universiteiten en gezondheidsinstellingen zijn nauw betrokken bij dit instituut. Zij gebruiken hun expertise om in multidisciplinaire teams onderzoek te doen naar de oorzaken én mogelijke oplossingen voor welvaartsziekten zoals diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten.

Sarphati Cohort

Het Sarphati Cohort is een dynamische cohortstudie, waarin dataverzameling gekoppeld wordt aan de infrastructuur van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Amsterdam. Deze onderzoeksinfrastructuur maakt het mogelijk  om een deel van de gegevens, die tijdens en rondom de consulten bij JGZ worden verzameld, te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Op die manier is het mogelijk om beter inzicht te krijgen in de factoren die de gezondheid van onze jeugd beïnvloeden. Het uiteindelijke doel is welvaartsziekten zoals diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten al op jonge leeftijd beter helpen voorkomen. Dit doen we door onderzoek, beleid en de zorg in de praktijk met elkaar te verbinden en samen te bouwen aan een gezond Amsterdam!

Sarphati app

De Sarphati app is ontwikkeld als een laagdrempelige tool om Amsterdamse ouders te informeren over het Sarphati Cohort. Daarnaast kunnen ouders met de app eenvoudig toestemming geven voor deelname aan het onderzoek. In de app zit ook een animatiefilmpje dat de informatie op een laagdrempelige en begrijpelijke manier uiteenzet. Het filmpje wordt door ouders zeer gewaardeerd en scoorde tijdens een vooronderzoek een gemiddeld waarderingscijfer van 8,3.

Teamwork

Naast de creatie van het filmpje is er ook veel aandacht besteed aan de juridische en technische aspecten van de app. Binnen de GGD Amsterdam hebben de collega's van verschillende afdelingen (JGZ, Automatisering, IT4Care, Juridische Zaken en EGZ) hun expertise gebundeld om tot dit resultaat te komen: een app die iedereen in de App Store of via Google Play kan downloaden. Er bestaat trouwens ook een webversie van de app: www.sarphati-app.nl.

Werving

In de week van 8 oktober jl. werd een uitnodigingsbrief naar ouders van de betreffende locaties gestuurd. Deze was vooral bedoeld om ouders vooraf te informeren over het bestaan van de Sarphati app en zo de face-to-face werving te steunen.

Het Sarphati Cohort promotieteam zal het komende jaar alle Ouder- en Kindteam locaties bezoeken om zoveel mogelijk Amsterdamse ouders face-to-face te informeren en te helpen bij de registratie via de Sarphati app. Wij evalueren de ervaringen, feedback van de ouders en de aanmeldresultaten continu, zodat ouders nog beter bereikt én bediend kunnen worden.

Nieuwsgierig geworden naar de Sarphati app?

Download hem of bekijk de webversie. De app begint met de uitleg over het Sarphati Cohort en het belang van deelname aan het onderzoek. De app is beschikbaar in maar liefst zes talen. Uitleg gebeurd in woord en beeld via teksten en het eerder genoemde animatiefilmpje. De gebruiker wordt pas deelnemer ná inloggen met DigiD.