Nieuwsbrief

november 2017

Nieuwsbrief

Onderwerp

EGZ Nieuwsbrief

Lijst


Inhoud

 • Game of Life, een serious game rondom Positieve Gezondheid
 • Jij en je gezondheid Nieuws
 • Met Hart & Ziel tegen pesten
 • Oudere migranten op weg naar meer veerkracht en vitaliteit
 • Jump-in Special
 • Rockers, dancers en zombies
 • ZonMw Parel voor EGZ onderzoek naar niet-opgehaalde medicatie
 • Lancering Facebookpagina Eritreeërs Gezond - laagdrempelige gezondheidsinformatie voor Eritrese nieuwkomers
 • Digitale Zorginnovatie
 • Suïcidepreventie in Amsterdam
 • Publicaties
 • Colofon

Game of Life, een serious game rondom Positieve Gezondheid

Samen met GGD Kennemerland en de Politie Amsterdam-Amstelland heeft GGD Amsterdam een spel ontwikkeld waarin professionals binnen het sociale domein op een speelse en interactieve wijze kennis kunnen maken met de zes dimensies van Positieve Gezondheid. Het spel geeft inzicht in de dimensies die de gezondheid van bewoners bepalen - en hoe gebeurtenissen en activiteiten in het dagelijks leven de gezondheid beïnvloeden.

Positieve Gezondheid

Het concept Positieve Gezondheid is in 2014 geïntroduceerd door Machteld Huber. Kern is dat gezondheid meer is dan alleen een fysieke en geestelijke staat van zijn; het is een dynamisch vermogen tot aanpassing en het voeren van eigen regie in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Lees meer.


Jij en je gezondheid Nieuws

Het doel van Jij en je gezondheid (JEJG) is om te zorgen dat kinderen en jongeren op tijd de juiste zorg ontvangen. Dus niet wachten tot problemen escaleren, maar op tijd met ouders en kinderen in gesprek. JEJG faciliteert de Jeugdgezondheidszorg bij de uitvoering van de preventieve gezondheidsonderzoeken. Voorafgaand aan het contactmoment met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige vullen kinderen en/of ouders een digitale gezondheidsvragenlijst in bestaande uit valide en betrouwbare screeningslijsten. Op basis van hun antwoorden ontvangen zij daarna direct tips en adviezen over de gezondheid en leefsituatie (van hun kind). JEJG wordt in Amsterdam/Amstelland ingezet op zowel het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. Lees hieronder de stand van zaken en de (door)ontwikkelingen per onderwijstype.

Lees meer.


Met Hart & Ziel tegen pesten

Van 18 tot 24 september was het de week tegen het pesten. Ook EGZ heeft hier extra aandacht aan besteed. Er is een 'studiedag sociale veiligheid en pesten' georganiseerd voor leraren in het voortgezet onderwijs en er zijn twee kindercolleges 'De pest aan pesten' georganiseerd in het NEMO.
De kindercolleges werden geopend door wethouder Kukenheim en waren een groot succes.

Er hebben ruim 400 leerlingen uit groep 7, van diverse Amsterdamse basisscholen meegedaan.

Lees meer.


Oudere migranten op weg naar meer veerkracht en vitaliteit

Marjo de Vet

Het project ‘ Oudere migranten op weg naar meer veerkracht en vitaliteit’ is onlangs van start gegaan  met subsidie van Fonds Nuts Ohra. Het doel van het project is samen met oudere migranten een interventie ontwikkelen voor het versterken dan wel behouden van veerkracht bij oudere migranten. Veerkracht is het vermogen van mensen om zodanig te reageren op tegenslagen en veranderingen dat (mentale) gezondheid en/of welbevinden terugkeert dan wel behouden blijft.

Lees meer.


Jump-in Special

Het succesvolle Jump-in programma voor basisscholen in Amsterdam is nu ook beschikbaar in het Speciaal Onderwijs onder naam 'Jump-in Special'. Mede door de diverse problematiek van kinderen in het speciaal onderwijs, hebben meer kinderen hier een ongezond gewicht in. In samenwerking met de scholen en alle betrokken partijen wordt het reguliere Jump-in programma op maat aangepast aan de behoefte van de school. Ook de zorgketen voor kinderen met een ongezond gewicht wordt onder de loep genomen. Dit zodat ook deze kinderen zo gezond mogelijk opgroeien, gezond eten en drinken, genoeg bewegen en goed slapen.

Lees meer.


Rockers, dancers en zombies!

Wie beweegt het meest: rockers of dancers? Wie overleeft de virtuele zombie-epidemie? Twee vragen die de GGD Amsterdam, GGD Flevoland, RIVM en Vrije Universiteit hebben onderzocht op Lowlands.

Wie beweegt het meest: rockers of dancers?

De GGD-en de VU wilden antwoord krijgen op de vraag wie het meest beweegt onder de festivalgangers. Is het gezonder om te rocken of om te dancen. En beïnvloedt je gebrek aan slaap hoeveel je beweegt? "Om mensen te kunnen stimuleren gezond te bewegen willen wij inzicht krijgen in wat het beweeggedrag van mensen beïnvloedt", zegt Irene Harmsen van GGD Amsterdam. “Wij zijn geïnteresseerd in de vraag of muzieksmaak en mate van slaap invloed heeft op het bewegen van festivalgangers. Lowlands is voor dit onderzoek een ideale setting met verschillende muziekgenres en waar slapen niet prioriteit nummer één is”. Via een wearable die slaap en beweging meet wordt dit in kaart gebracht.

Lees meer.


ZonMw Parel voor EGZ onderzoek naar niet-opgehaalde medicatie

'Goedemiddag dokter, uw cliënt heeft zijn medicatie niet opgehaald. Hartelijk dank, apotheker. Ik zal mijn cliënt vragen wat er aan de hand is.'

Een simpel bericht, maar nog geen onderdeel van de dagelijkse praktijk in de hulpverlening aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. EGZ werkt samen met Politie, apothekers, cliënten en de GGZ aan een systeem om de signalering en melding van niet-opgehaalde medicatie mogelijk te maken. ZonMw heeft dit project benoemd tot Parelproject, een van de meest innovatieve, in het oog springende projecten die zij dit jaar financieel ondersteunen.

Lees meer.


Lancering Facebookpagina Eritreeërs Gezond - laagdrempelige gezondheidsinformatie voor Eritrese nieuwkomers

Maandag 11 september is de Facebookpagina Eritreeërs Gezond live gegaan. Hier helpen Eritrese zorgprofessionals die in Nederland verblijven, Tigrinya sprekende nieuwkomers met informatie over gezondheid en zorg in Nederland in hun eigen taal. Nederlandse professionals van GGD Amsterdam, Utrecht en Kennemerland en expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos (buddy’s) ondersteunen de Eritrese professionals bij het beantwoorden van vragen en verstrekken van betrouwbare informatie. Als je contact hebt met Eritrese nieuwkomers, wijs hen dan op dit online platform. Goitom Mehari en zijn ‘buddy’ Kristel de Lijster (Jeugdgezondheidszorg) vertellen je er meer over.

Lees meer.


Digitale Zorginnovatie

De GroeiGids

De GroeiGids is per 1 september 2017 onderdeel geworden van afdeling EGZ. De GroeiGids biedt (aanstaande) ouders informatie over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van hun kind. Vanaf het moment van kinderwens tot en met de puberteit. Naast de 7 Groeigidsen is er de GroeiGids app en website. De GroeiGids is een landelijk product en verbindt de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. Jaarlijks worden er zo'n 287.000 boekjes uitgegeven en de app is al meer dan 190.000 keer gedownload.

Meer weten? Kijk op: https://www.groeigids.nl

GGD Appstore

Bekijk nu het filmpje “Alle apps op een rijtje in de GGD AppStore” . De GGD AppStore onderzoekt en toetst (consumenten) gezondheids-apps. Alleen apps die voldoende gebruiksvriendelijk en betrouwbaar zijn, met een solide wetenschappelijke onderbouwing en voldoende privacy krijgen een GGD vignet. De GGD AppStore is bedoeld voor iedereen die graag gebruikmaakt van betrouwbare gezondheids-apps, maar ook voor professionals zoals huisartsen.  EGZ werkt hierin nauw samen met kennisinstituten en patiënten- en consumentenorganisaties.

Meer weten? Ga dan naar www.ggdappstore.nl


Suïcidepreventie in Amsterdam

De afgelopen drie jaar kwamen er relatief minder zelfdodingen voor in Amsterdam dan in de rest van Nederland. Dit bericht haalde afgelopen zomer de koppen van het nieuws. Deze bevindingen zijn namelijk opmerkelijk, omdat zelfdoding vaker voorkomt in sterk verstedelijkte gebieden en de trend in Amsterdam ingaat tegen de stijging van landelijke cijfers in de afgelopen jaren. Werpt het suïcidepreventieprogramma van de GGD Amsterdam zijn vruchten af? Lees hieronder op welke manier het programma een bijdrage probeert te leveren aan het verminderen van suïcides in Amsterdam.

Lees meer.Colofon


Lijst

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) is onderdeel van de RVE GGD Amsterdam en meet de staat van de gezondheid van de bevolking in Amsterdam e.o.*
De onderzoeksresultaten worden meegenomen in het gezondheidsbeleid en toegepast bij gezondheidsbevordering én zorginnovatie. Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, een gezonde school of een gezonde wijk.

* De GGD Amsterdam richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn