Nieuwsbrief #24

januari 2018

Nieuwsbrief #24

Onderwerp

EGZ Nieuwsbrief

Lijst


Namens alle medewerkers van EGZ: een gelukkig nieuwjaar!


Inhoud

  • Amsterdam laat je niet vallen
  • Lancering nieuwe website Gezonde School
  • Nieuwe publicaties Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen 2016
  • Jij en je gezondheid Nieuws
  • GroeiGidsapp vernieuwd
  • Tandenland app helpt ouders en kinderen tandenpoetsen
  • Publicaties
  • Colofon

Laat je niet vallen

De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven en regie houden over hun eigen leven. Oudere mensen lopen echter een toenemend risico om te vallen. Het letsel dat ze daarbij kunnen oplopen, maakt vaak een einde aan die zo gekoesterde zelfstandigheid. Toch is vallen geen onvermijdelijk gevolg van veroudering. Door praktische leefstijlaanpassingen en (kracht)training kan het aantal valpartijen aanzienlijk worden verminderd. GGD Amsterdam gaat samen met professionals in de wijk aan de slag om het aantal valincidenten in Amsterdam terug te brengen.

Lees meer.


Lancering nieuwe website Gezonde School

Simone Kukenheim, wethouder Onderwijs, lanceerde de nieuwe website op het Calandlyceum op 17 november 2017

Gezonde leerlingen presteren beter!

Als leerlingen lekker in hun vel zitten en gezond leven, verzuimen zij minder en ontwikkelen zij zich beter. Met deze woorden opende wethouder Kukenheim haar toespraak tijdens de lancering van de nieuwe Gezonde School-website op het Calandlyceum. Met de Gezonde School werken scholen aan de gezondheid van hun leerlingen. Met ingang van dit schooljaar is de aanpak vernieuwd voor middelbare scholen in Amsterdam-Amstelland: de scholen staan nóg meer centraal. De nieuwe website www.gezondeschoolamsterdam.nl biedt scholen alle informatie om een Gezonde School te worden. De GGD Amsterdam biedt daarbij advies en ondersteuning.

Lees meer.


Nieuwe publicaties Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen 2016

In december 2017/januari 2018 zijn de rapportages ‘Gezondheid in Beeld’ gepubliceerd over Amsterdam en de stadsdelen en over Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Deze rapportages geven een beeld van de gezondheid van inwoners van 19 jaar en ouder. U vindt er cijfers over gezondheid en functioneren, psychosociale gezondheid, leefstijl, zorg en hulp en de leefomgeving. Ook staat er informatie in over trends, risicogroepen en een vergelijking met landelijke gegevens. De gegevens van de gezondheidsmonitor helpen de gemeenten en de GGD bij het opstellen van het lokale gezondheidsbeleid.

Lees meer.


Jij en je gezondheid Nieuws

Het doel van Jij en je gezondheid (JEJG) is om te zorgen dat kinderen en jongeren op tijd de juiste zorg ontvangen. Dus niet wachten tot problemen escaleren, maar op tijd met ouders en kinderen in gesprek. JEJG faciliteert de Jeugdgezondheidszorg bij de uitvoering van de preventieve gezondheidsonderzoeken. Voorafgaand aan het contactmoment met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige vullen kinderen en/of ouders een digitale gezondheidsvragenlijst in bestaande uit valide en betrouwbare screeningslijsten. Op basis van hun antwoorden ontvangen zij daarna direct tips en adviezen over de gezondheid en leefsituatie (van hun kind). JEJG wordt in Amsterdam/Amstelland ingezet op zowel het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. Lees hieronder de stand van zaken en de (door)ontwikkelingen per onderwijstype.

Lees meer.


GroeiGidsapp vernieuwd

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan een grote vernieuwing van de GroeiApp. Deze app hoort bij de GroeiGidsen die ouders van verloskundigen, kraamverzorgenden en de jeugdgezondheidszorg ontvangen. De app gaat verder onder een nieuwe naam: GroeiGids app en heeft een geheel nieuw uiterlijk gekregen.

Een aantal nieuwe functies zijn toegevoegd, waaronder de mogelijkheid om groeicurves van verschillende kinderen te vergelijken en het ontvangen van berichten in de tijdlijn. Verder is de inhoud van de GroeiGids website geïntegreerd in de app. Zo kunnen ouders makkelijker informatie over gezondheid en opvoeding zoeken. Naast de vernieuwde app, is ook de landelijke samenwerking rondom de GroeiGids een feit. Inmiddels zijn 12 GGD/JGZ-organisaties aangesloten.

Nieuwsgierig?

De nieuwe GroeiGids app is vanaf 14 december jl. gratis te downloaden voor Andoid en iOS.

Contactpersonen: Anneke Kesler (EGZ, akesler@ggd.amsterdam.nl), Marloes Wellner (EGZ, mwellner@ggd.amsterdam.nl) en Jessica Jansen (EGZ, jejansen@ggd.amsterdam.nl), GroeiGids.


Tandenland app helpt ouders en kinderen tandenpoetsen

In de strijd tegen cariës onder jonge kinderen, heeft de GroeiGids, op verzoek van de afdeling Jeugdgezondheidszorg, de Tandenland app ontwikkeld. De Tandenland app is de eerste niet-commerciële app, die op een leuke en makkelijke manier tandenpoetsen stimuleert. De app is ontwikkeld in samenwerking met EGZ en ITforCare.

De app gebruikt het succesvolle voorlichtingsprogramma Trammelant in Tandenland als basis. Dit programma is erkend als effectieve jeugdinterventie door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Naast een poetstimer, kunnen kinderen in 4 filmpjes zien hoe gaatjes ontstaan, hoe je ze kunt voorkomen en hoe een bezoek aan de tandarts eruit ziet. Ook bevat de app tien handige tips voor ouders om het kindergebit gezond en vrij van gaatjes te houden.

Ouders kunnen de Tandelandapp gratis downloaden voor Android en iOS. Met de app krijgen professionals, als jeugdartsen en -verpleegkundigen, een instrument in handen in de voorlichting aan ouders over mondgezondheid.

Contactpersonen: Marijke Foek (EGZ, mfoek@ggd.amsterdam.nl), Anneke Kesler (EGZ, akesler@ggd.amsterdam.nl), Marloes Wellner (EGZ, mwellner@ggd.amsterdam.nl) en Jessica Jansen (EGZ, jejansen@ggd.amsterdam.nl), GroeiGids/JGZ.Colofon


Lijst

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) is onderdeel van de RVE GGD Amsterdam en meet de staat van de gezondheid van de bevolking in Amsterdam e.o.*
De onderzoeksresultaten worden meegenomen in het gezondheidsbeleid en toegepast bij gezondheidsbevordering én zorginnovatie. Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, een gezonde school of een gezonde wijk.

* De GGD Amsterdam richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn