Nieuwsbrief #25

maart 2018

Nieuwsbrief #25

Onderwerp

EGZ Nieuwsbrief

Lijst


Inhoud

  • Oudere migranten, laat ze niet vallen!
  • Op weg naar een rookvrij Amsterdam
  • Jij en je gezondheid Nieuws maart 2018
  • Evaluatie Focusexperimenten Meedoen Werkt Amsterdam
  • Conferentie Amsterdamse aanpak suïcidepreventie
  • Unieke gezondheidsdata van tienduizenden kinderen en jongeren beschikbaar voor onderzoek!
  • Publicaties
  • Colofon

Oudere migranten, laat ze niet vallen!

Ouder worden gaat samen met vallen en opstaan. Bij 65-plussers bestaat echter regelmatig de angst om te vallen, wat voor grote problemen kan zorgen. Zij gaan niet meer wandelen, zelf boodschappen doen of ergens op visite, waardoor ze in een sociaal isolement terecht komen. Deze 'valangst' en ook het daadwerkelijk vallen, komt meer voor bij niet-westerse migranten dan bij Nederlandse ouderen. Zicht op Evenwicht (ZoE) is de enige effectieve interventie in Nederland tegen angst om te vallen en daaraan gerelateerd vermijdingsgedrag. Maar dit soort interventies bereiken oudere migranten niet. In 2016 is gestart met het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een cultuursensitieve variant van ZoE.

Lees meer.


Op weg naar een rookvrij Amsterdam

In de horeca maken ondernemers hun terras rookvrij, sportclubs maken hun terrein rookvrij en ouders nemen het initiatief om scholen rookvrij te maken. Ook als gemeente krijgen we steeds vaker verzoeken van Amsterdammers die ons vragen om specifieke gebieden rookvrij te maken. Dit heeft onder andere geleid tot het meeste recente wapenfeit: van 1 januari 2018 is roken op alle ponten over het IJ, de Hempont en de Noordzee Kanaalponten, verboden.

Lees meer.


Evaluatie Focusexperimenten Meedoen Werkt Amsterdam - onderzoek binnen het sociaal domein

De GGD Amsterdam heeft het evaluatieonderzoek 'Focusexperimenten Meedoen Werkt Amsterdam 2017' afgerond. Centraal in dit onderzoek staat niet het meten van effectiviteit van interventies maar de inzichten in het bereik van participatietrajecten, de ervaringen en waardering van deelnemers en professionals, de opbrengst van de focusexperimenten en de ervaren werkzame elementen.

Lees meer.


Jij en je gezondheid Nieuwsflits maart 2018

Het doel van Jij en je gezondheid (JEJG) is om te zorgen dat kinderen en jongeren op tijd de juiste zorg ontvangen. Dus niet wachten tot problemen escaleren, maar op tijd met ouders en kinderen in gesprek. JEJG faciliteert de Jeugdgezondheidszorg bij de uitvoering van de preventie gezondheidsonderzoeken. Voorafgaand aan het contactmoment met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige vullen kinderen en/of ouders een digitale gezondheidsvragenlijst in bestaande uit valide en betrouwbare screeningslijsten. Op basis van hun antwoorden ontvangen zij direct tips en adviezen over de gezondheid en leefsituatie (van hun kind). JEJG wordt in Amsterdam/Amstelland ingezet op zowel primair onderwijs, het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer.


Conferentie Amsterdamse aanpak suïcidepreventie

Op 15 februari kwamen wetenschappers, beleidsmakers en andere deskundigen tijdens de Conferentie Amsterdamse aanpak suïcidepreventie bij elkaar om de suïcideaanpak van Amsterdam te bespreken. Terwijl het aantal suïcides in de rest van het land stijgt, daalt het aantal in onze stad al jaren achtereen. Betekent dit dat de Amsterdammers gelukkiger worden? Of komt het misschien door de aanpak suïcidepreventie van de GGD Amsterdam, die zich al een aantal jaren actief inzet om het aantal zelfdodingen te verminderen door verschillende acties.

Lees meer.


Unieke gezondheidsdata van tienduizenden kinderen en jongeren beschikbaar voor onderzoek!

Op zoek naar data over de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren? Diverse jeugdgezondheidszorg organisaties in het land verzamelen deze data via de gezondheidsvragenlijst Jij en je gezondheid. De anonieme data van jaarlijks tienduizenden kinderen en jongeren is beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden.

Lees meer.Colofon


Lijst

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) is onderdeel van de RVE GGD Amsterdam en meet de staat van de gezondheid van de bevolking in Amsterdam e.o.*
De onderzoeksresultaten worden meegenomen in het gezondheidsbeleid en toegepast bij gezondheidsbevordering én zorginnovatie. Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, een gezonde school of een gezonde wijk.

* De GGD Amsterdam richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn