Nieuwsbrief #27

juli 2018

Nieuwsbrief #27

Onderwerp

EGZ Nieuwsbrief

Lijst


Inhoud

  • Met het Silver Screen Filmfestival geeft de GGD Ouderen de hoofdrol
  • Condooms, serosorting of viral load sorting
  • 57.000 volwassen Amsterdammers geven mantelzorg aan een naaste
  • Klantmanagers van Amsterdammers in de bijstand volgen eenzaamheidstraining
  • Jij en Je Gezondheid Nieuws
  • Een goede nachtrust voor alle Amsterdamse kinderen
  • Publicaties
  • Colofon

Met het Silver Screen Filmfestival geeft de GGD ouderen de hoofdrol

10 - 13 juli 2018 organiseert de GGD Amsterdam het Silver Screen Filmfestival in bioscoop het Ketelhuis. Vier dagen lang worden films en documentaires vertoond met ouderen in de hoofdrol. Naast het Filmfestival wordt maandelijks Film om de Hoek georganiseerd op twee locaties. Silver Screen is een onderdeel van Age Friendly City Amsterdam.

De doelstelling van het Silver Screen is bijdragen aan positieve beeldvorming over ouder worden, bij ouderen én jongeren. Silver Screen genereert nieuwe, actuele en voor ouderen herkenbare beelden van veroudering door middel van films waarin ouderen een actieve rol spelen. Bij het Filmfestival is er extra aandacht voor het versterken van intergenerationeel contact. Bij Film om de Hoek ligt het accent op het ontmoeten van buurtgenoten en goede gesprekken naar aanleiding van de film. Ouderen hebben een belangrijke rol bij ontwikkeling en uitvoering van het project.

Lees meer.


Condooms, serosorting of viral load sorting

Op 9 mei 2018 promoveerde EGZ'er Wijnand van den Boom aan de UvA met een proefschrift over hiv-risicoreductiestrategieën onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). Voorbeelden van strategieën om tijdens seks het risico op een hiv-infectie te verkleinen zijn condooms, 'serosorting' en 'viral load sorting'.

Serosorting is een strategie waarbij mannen, voorafgaand aan het hebben van anale seks en op basis van kennis van de hiv-status, een seks partner met dezelfde hiv-status kiezen en om die reden geen condooms gebruiken. Viral load sorting houdt in dat op basis van een niet te detecteren aantal virusdeeltjes de keuze wordt gemaakt om geen condoom te gebruiken.

Lees meer.


57.000 volwassen Amsterdammers geven mantelzorg aan een naaste

Pixabay

Negen procent van de volwassen Amsterdammers geeft mantelzorg aan een naaste die chronisch ziek is en/of een beperking heeft. Zoals een partner, ouder, kind, vriend, buur of kennis. Daarmee telt Amsterdam minder mantelzorgers dan de rest van Nederland (14%). Het aandeel mantelzorgers in Amsterdam is ten opzichte van 2012 niet veranderd. In totaal zijn er ongeveer 57.000 Amsterdamse mantelzorgers van 19 jaar of ouder. Dit blijkt uit de in mei 2018 verschenen factsheet "Mantelzorg in beeld" van de GGD Amsterdam.

Lees meer.


Klantmanagers van Amsterdammers in de bijstand volgen eenzaamheidstraining

Pixabay

Circa 80.000 Amsterdammers voelen zich ernstig eenzaam. Dat is één op de acht volwassenen! Extra risico op vereenzaming lopen Amsterdammers met een bijstandsuitkering. Klantmanagers van Werk, Participatie en Inkomen (WPI) (WPI) worden dan ook regelmatig geraakt door verhalen van mensen die door hun problematiek, hachelijke financiële situatie of afwijkend gedrag vervreemd zijn geraakt van hun sociale netwerk, zich eenzaam voelen en de hoop op verbetering hebben verloren. Amsterdammers die lang niet altijd in beeld zijn bij hulpverlenende instanties.

Al zijn klantmanagers geen maatschappelijk werkers, toch willen zij graag iets kunnen betekenen voor deze mensen en hen goed kunnen verwijzen. In samenwerking met de GGD (In het kader van de Amsterdamse Aanpak Eenzaamheid), werden daarom voor hen trainingen en verdiepingssessies georganiseerd rond het thema “Eenzaamheid”.

Lees meer.


Jij en je gezondheid nieuws

Resultaten pre-pilot Amsterdam/Amstelland

In Amsterdam/Amstelland heeft op het primair onderwijs (PO) in de periode september tot en met december 2017 een pre-pilot plaatsgevonden. De resultaten van de pre-pilot zijn te lezen in de factsheet (PDF, 640 kB).

Vanaf 2018 is de landelijke pilot gestart.

Contactpersonen

Anouk Wisse (EGZ) awisse@ggd.amsterdam.nl, Eva Verlinden (EGZ) everlinden@ggd.amsterdam.nl en Marrit Nijman (JGZ) mnijman@ggd.amsterdam.nl

Het doel van Jij en je gezondheid (JEJG) is om te zorgen dat kinderen en jongeren op tijd de juiste zorg ontvangen. Dus niet wachten tot problemen escaleren, maar op tijd met ouders en kinderen in gesprek.


Een goede nachtrust voor alle Amsterdamse kinderen

Foto: Pixabay, Gemma Moll

Niet goed slapen heeft gevolgen voor de gezondheid, het gedrag en de schoolprestaties van kinderen. De GGD Amsterdam wil daarom graag dat alle kinderen in Amsterdam goed slapen. Er wordt een begin gemaakt door een preventieve interventie te ontwikkelen om goed slapen te stimuleren onder Amsterdamse basisschool kinderen.

Hoe ontwikkelt de GGD een preventieve 'goed slapen' interventie?

Op een systematische manier, met behulp van het Intervention Mapping protocol, wordt er stapsgewijs in kaart gebracht welke Amsterdamse kinderen niet goed slapen en wat mogelijke oorzaken daarvan zijn. Er wordt hierin rekening gehouden met de omgeving waarin kinderen leven, zoals familie, vrienden, organisaties en de gemeenschap.

Lees meer.Colofon


Lijst

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) is onderdeel van de RVE GGD Amsterdam en meet de staat van de gezondheid van de bevolking in Amsterdam e.o.*
De onderzoeksresultaten worden meegenomen in het gezondheidsbeleid en toegepast bij gezondheidsbevordering én zorginnovatie. Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, een gezonde school of een gezonde wijk.

* De GGD Amsterdam richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn