Nieuwsbrief #28

september 2018

Nieuwsbrief #28

Lijst


Inhoud

 • Stoptober
 • Jij en je Gezondheid Nieuws
 • Weekend van de Wetenschap
 • Gezondheid in wijken: wijkschattingen RIVM
 • Filmfestival om de Hoek
 • Subsidie GroeiGids
 • Laatste suïcidecijfers
 • Peer-educators voor vluchtelingen sluiten training succesvol af
 • Publicaties
 • Colofon

Stoptober: in oktober met z'n allen 28 dagen stoppen met roken

Aftrap Stoptober 2018 door Kees van der Spek, Katja Schuurman en Jan Slagter.Na het succes van vorige edities barst de campagne Stoptober dit jaar opnieuw los. In heel Nederland helpen rokers elkaar om via de website en de Stoptober app in oktober 28 dagen te stoppen met roken, daarbij uiteraard gesteund door niet-rokers.

Wat is Stoptober

Stoptober is een campagne die rokers uitdaagt om gedurende de maand oktober 28 dagen niet te roken. Elke roker weet: stoppen met roken is het moeilijkste wat er is. Toch weten we uit onderzoek dat vrijwel elke roker graag zou willen stoppen. Stoptober helpt rokers over de drempel om een stoppoging van in elk geval 28 dagen te wagen. Na 28 dagen niet roken, heb je vijf keer meer kans om blijvend niet meer te roken.

Lees meer.


Jij en je gezondheid nieuws

Primair onderwijs (PO)

 • De pilot van JEJG PO is zo goed als afgerond. Gezien de positieve ervaringen bij scholen, ouders en JGZ professionals is besloten om JEJG vanaf januari 2019 te gebruiken bij alle preventieve gezondheidsonderzoeken op 5- en 10-jarige leeftijd binnen het reguliere onderwijs in Amsterdam en Amstelland.
 • In de periode september tot en met december 2018 zullen de scholen uit de pilot gebruik blijven maken van JEJG. De scholen die tot nu toe nog met de reguliere werkwijze (papieren vragenlijst) werken, zullen dit tot januari 2019 blijven doen.
 • De pilot is begeleid met een proces- en effectevaluatie. De belangrijkste uitkomsten zullen worden beschreven in een factsheet. Deze zal naar verwachting eind 2018 verschijnen.

Voortgezet onderwijs (VO)

 • Vanaf schooljaar 2018-2019 kunnen leerlingen de vragen en introductieteksten laten voorlezen via een voorleesmodule. Hopelijk komen we zo de groep leerlingen die moeite heeft met lezen tegemoet.
 • Er komt een nieuw introductiefilmpje voor leerlingen beschikbaar. Het nieuwe filmpje is volledig in de stijl van JEJG in vergelijking met het vorige filmpje wordt de privacy iets meer benadrukt.

Contactpersonen

Anouk Wisse (EGZ) awisse@ggd.amsterdam.nl, Eva Verlinden (EGZ) everlinden@ggd.amsterdam.nl en Marrit Nijman (JGZ) mnijman@ggd.amsterdam.nl

Het doel van Jij en je gezondheid (JEJG) is om te zorgen dat kinderen en jongeren op tijd de juiste zorg ontvangen. Dus niet wachten tot problemen escaleren, maar op tijd met ouders en kinderen in gesprek.


Weekend van de Wetenschap

Tijdens het Weekend van de Wetenschap opent ook de GGD Amsterdam haar deuren! Vanuit EGZ zal op zondag 7 oktober Francisca Flinterman het Positieve Gezondheidsspel gaan spelen. Daarin zie je hoe allerlei gebeurtenissen in je leven je gezondheid kunnen beïnvloeden. Je leert wat je zelf kunt doen om gezonder te worden en gezond te blijven. Maar het gaat ook om de vraag: wat is gezondheid eigenlijk? Ben je gezond als je niet ziek bent maar wel eenzaam of somber? En kan iemand die reuma heeft of in een rolstoel zit toch gezond zijn? Meld je snel aan om hierbij te zijn: www.weekendvandewetenschap.nl.

Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO, wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Weekend van de Wetenschap wordt gerealiseerd dankzij de vele organisaties die tijdens dit weekend voor het publiek hun deuren openen. Naast EGZ organiseren ook enkele andere afdelingen van de GGD Amsterdam interessante workshops. Tot dan!


Gezondheid in de wijken: wijkschattingen RIVM

Wilt u weten hoeveel inwoners in de Jordaan overgewicht hebben? Of hoe vaak eenzaamheid voorkomt in Betondorp? Kijk dan op onze website Gezondheid in Beeld bij de wijkschattingen. Het RIVM heeft deze cijfers berekend op basis van enquêtegegevens en wijkkenmerken. Er zijn gegevens over 18 indicatoren beschikbaar voor het jaar 2016. U vindt de wijkschattingen als u één van de betreffende thema's selecteert en daarna op de leeftijdsgroep '19 jaar en ouder, wijkschatting' klikt.


Ook aan de slag met Silver Screen: Film om de Hoek?

Iedere maand in de buurt naar een film met aandacht voor actief ouder worden en zo andere buurtbewoners ontmoeten. Dat is het idee van ‘Silver Screen: Film om de hoek’. Maar hoe organiseer je dat met buurtbewoners? De GGD Amsterdam heeft daarvoor een werkwijze ontwikkeld. Tijdens een workshop op 26 september vertellen we over onze ervaringen en presenteren we een handleiding.

In het project ‘Silver Screen: Film om de hoek’ heeft de GGD samen met buurtbewoners op twee locaties geëxperimenteerd. Kern van het project is samen kijken naar films waarin actief ouder worden een rol speelt. Het project is ontwikkeld met Cordaan Olympisch kwartier, het Hoekhuis (ZGAO) en (oudere) buurtbewoners. Zij hebben nagedacht over hoe een filmmiddag er uit moet zien, hoe bezoekers te werven, filmselectie en allerlei praktische zaken. En zij hebben meegewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van de filmmiddagen.

Lees meer.


Onderzoek naar de GroeiGids app

Dit voorjaar kregen we het mooie bericht dat we subsidie hebben gekregen binnen het ZonMw programma Versterking Uitvoeringspraktijk voor een effectiviteitsonderzoek naar de GroeiGids app berichtenservice.

Een landelijk evaluatieonderzoek onder ouders met kinderen in de leeftijdsfase 14-20 maanden moet inzicht geven in de effecten van het gebruik van deze berichtenservice op kennis, attitude en gedrag wat betreft water drinken, gebitsverzorging en vitamine D suppletie. Hiervoor worden ouders die de app gebruiken vergeleken met niet-gebruikers. Naast o.a. Pharos en het NCJ, zullen ook een aantal JGZ-professionals van de GGD Amsterdam meewerken aan het onderzoek.


Suïcidecijfers 2017 bekend

In 2017 hebben 94 Amsterdammers zelfmoord gepleegd. Dit is per 11,1 per 100.000 inwoners. Dit ligt opnieuw rond het landelijk gemiddelde van 11,2 per 100.000 inwoners. De afgelopen vier jaar waren er naar verhouding minder of evenveel zelfdodingen in Amsterdam als in de rest van Nederland. Dit is opmerkelijk, omdat zelfdoding vaker voorkomt in sterk verstedelijkte gebieden.

Tot 2014 waren de gemiddelde suïcidecijfers voor Amsterdam veel hoger dan het gemiddelde cijfer voor Nederland. De GGD Amsterdam is in 2011 gestart met haar suïcidepreventie programma. Destijds lag het cijfer met 13,5 per 100.000 inwoners nog 37% hoger dan het nationale cijfer (9,9 per 100.000 inwoners). Sinds de start van het preventieprogramma is er een dalende trend in Amsterdam te zien.

Lees meer.


Peer-educators voor vluchtelingen sluiten training succesvol af

De afdeling EGZ heeft een peer-educatieprogramma ontwikkeld voor de gezondheid en het welzijn van vluchtelingen. Zes peer-educators hebben de training succesvol afgesloten. Deze zes peer-educators komen uit Eritrea, Syrië en Iran. De peer-educators brengen in hun contacten met hun peers het belang van de informatie goed onder de aandacht en laten deze zo goed mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.

Lees meer.Colofon


Lijst

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) is onderdeel van de RVE GGD Amsterdam en meet de staat van de gezondheid van de bevolking in Amsterdam e.o.*
De onderzoeksresultaten worden meegenomen in het gezondheidsbeleid en toegepast bij gezondheidsbevordering én zorginnovatie. Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, een gezonde school of een gezonde wijk.

* De GGD Amsterdam richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn