Helft Amsterdamse ouderen voelt zich gezond

16 mei 2018

Ruim de helft van de Amsterdamse 65-plussers voelt zich gezond en overgewicht onder deze groep Amsterdammers komt minder vaak voor dan gemiddeld in Nederland. Deze en andere positieve resultaten blijken uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016, het vierjaarlijkse gezondheidsonderzoek van de GGD Amsterdam. Aandachtspunten zijn er ook: we zien een toename in het aantal valongevallen, meer eenzaamheid, één op de vijf heeft moeite met het invullen van formulieren en driekwart van de ouderen heeft minimaal één chronische aandoening. De gezondheidsproblemen zijn ook ongelijk verdeeld over de stad. Er zijn verschillen tussen opleidingsniveau, inkomen, herkomst en stadsdelen.

Toename aantal ouderen

In 2016 woonden in Amsterdam ongeveer 100.000 ouderen. In 2030 verwachten we dit aantal zal zijn gegroeid tot 145.000. Het aantal 75-plussers groeit het hardst.

Helft Amsterdamse ouderen voelt zich gezond

De helft van alle Amsterdamse ouderen voelt zich (zeer) gezond. In andere grote steden is dat ongeveer hetzelfde, maar het is minder dan het landelijke gemiddelde. Daar staat tegenover dat ruim driekwart minstens één chronische aandoening heeft, zoals hoge bloeddruk, gewrichtsslijtage en diabetes. Daarnaast kunnen ouderen ook een gehoor-, gezichts- of een mobiliteitsbeperking hebben. Naarmate mensen ouder worden, neemt dat aantal fors toe. Opvallend zijn de grote verschillen tussen de stadsdelen. Zo voelt in Noord en Zuidoost ongeveer 33% zich minder mobiel en in het Centrum en Zuid gemiddeld maar 20%. Slechts de helft van de 65-plussers met een beperking roept hulp in van mantelzorgers, vrijwilligers of professionals. Waarschijnlijk voeren ze de activiteit met grote moeite en/of in een langzamer tempo uit.

Het aantal valongevallen in Amsterdam is groter dan in andere grote steden. Zo'n 38.000 inwoners vielen tussen 2008 en 2016. Valongevallen kunnen bij ouderen grote gevolgen hebben. Hoe vaker een 65-plussers valt, hoe groter de kans dat het nog een keer gebeurt.