Ouderen laten massaal rollator apk keuren

16 mei 2018

Een rollator is letterlijk om ouderen te ondersteunen. Toch zijn er jaarlijks meer dan 2.000 ouderen die een rollatorongeluk krijgen: door verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud of een onjuiste afstelling. Het letsel dat mensen kunnen oplopen na een valincident heeft een enorm impact. Met de Amsterdamse aanpak: 'Laat je niet vallen' wil de GGD meer aandacht vragen voor het thema. Daarom organiseren we regelmatig bijeenkomsten waarbij ouderen hun rollator gratis apk kunnen laten keuren. De eerste drie bijeenkomsten waren een groot succes.

Apk's in het Huis van de Wijk

Dinsdag 23 januari organiseerde de GGD de eerste rollator apk in het Huis van de Wijk de 'Banne' in Amsterdam-Noord. Marja Middeldorp (bekend van 'Hoe schoon is jouw huis?') gaf hierbij het startschot. Ouderen kwamen in groten getale op de apk af. Dat leverde interessanteĀ  anekdotes op. Zo spraken we een vrouw die een scheur had in de band van haar rollator. 'Ach, ik gebruik de rollator toch niet zo vaak', was haar antwoord op de verbaasde blik van de monteur. Hij moest haar er wel van overtuigen dat het echt gevaarlijk is om met zo'n hulpmiddel op pad te gaan. Kleine reparaties werden direct door de monteurs uitgevoerd, maar voor een aantal van deze hulpmiddelen was het te laat. Het vonnis luidde: afgekeurd. Sommige bezoekers kochten ter plekke een nieuw exemplaar of vroegen advies aan een ergotherapeut of fysiotherapeut.

Kijk uit je doppen

De opkomst was enorm op 13 maart in 'Het Schouw'! Ergotherapeuten, fysiotherapeuten, ouderenadviseurs en opticiens waren druk met het geven van vrijblijvende adviezen aan de deelnemers. De Eye Wish opticien was er ook populair. Veel ouderen vallen namelijk omdat ze niet goed zien. Brillen werden schoongemaakt en rechtgezet, maar ook de neusvleugeltjes werden gratis vervangen. De ergotherapeut had na de apk-keuring een behoorlijk aantal afspraken bij ouderen thuis om tips te geven voor aanpassingen in huis of de aanschaf van een nieuwe rollator. 'Er komen jaarlijks veel ouderen terecht op de spoedeisende hulp na een val. In de meeste gevallen kan dit voorkomen worden. En een goed werkende rollator, veilig gedrag en een veilig huis horen daarbij', aldus ergotherapeut Mike Duinkerken.

Partners in de wijk

Het organiseren van de apk's is geen soloactie van de GGD. Evean, Doras en Amstelring hebben met veel energie een succes gemaakt van de rollator apk. Een aantal thuiszorgmedewerkers heeft voorafgaand aan de rollator apk een klinische les gevolgd om meer te weten van de valrisico's en het instellen van de rollator. Marjolein Kuijt, hoofddocent bij VeiligheidNL, gaf deze interactieve les.

Van Noord naar Zuid

De rollator apk's zijn in Amsterdam-Noord een groot succes. In Buitenveldert hebben ze daar ook lucht van gekregen. De carrousel gaat door naar het 2e pilotgebied van de Amsterdamse Aanpak Valpreventie. In mei staat de eerste bijeenkomst gepland. Voor meer informatie over deze en andere activiteiten, kijk op: www.laatjenietvallen.nl.