Start nieuw onderzoeksinstituut Sarphati Amsterdam

16 mei 2018

Op 7 maart jl. tekende wethouder Eric van der Burg namens de gemeente Amsterdam voor de oprichting van Sarphati Amsterdam. Medeoprichters zijn alle kennisinstellingen uit Amsterdam, waaronder: het Vumc, het AMC, de VU, de UvA en de HvA. Sarphati Amsterdam, ‘research for healthy living’ is een uniek wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Amsterdam dat zich vooral richt op het onderzoeken van welvaartsziekten, zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten.

De gemeente Amsterdam beoogt hiermee een gezonde leefstijl en optimale leefomstandigheden te bevorderen en (ernstig) overgewicht bij de Amsterdamse jeugd te voorkómen. Dit legt de basis voor de preventie én bestrijding van deze welvaartsziekten op lange termijn. In multidisciplinaire teams werken wij aan oplossingen op het terrein van preventie en zorg door praktijk, onderzoek, beleid en uitvoering met elkaar te verbinden. Sommige onderzoeksprojecten worden (deels) gefinancierd door private partijen.

Eric van der Burg, wethouder Zorg: “Gezond en sportief leven is al jaren een speerpunt van de gemeente. Iedereen heeft er recht op om zo gezond mogelijk oud te worden. Met Sarphati Amsterdam bundelen we de krachten van verschillende disciplines om Amsterdammers van 0-100 jaar gezond in de stad te laten wonen.”

Unieke aanpak

Wat Sarphati Amsterdam zo uniek maakt, zijn de multidisciplinaire aanpak en de onderzoeksinfrastructuur, het Sarphati Cohort.

Op grotere schaal en voor langere periode zal de invloed van (leefstijl)factoren op de ontwikkeling van de Amsterdamse kinderen onderzocht worden. Ook wordt onderzocht hoe deze factoren precies samenhangen en wat kritieke momenten zijn tijdens het opgroeien.

Binnen het Sarphati Cohort zijn de individuen die worden gevolgd kinderen van 0 tot 18 jaar, die in Amsterdam in zorg zijn bij Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het betreft hier Jeugdgezondheidszorg binnen de Ouder- en Kind Teams (OKT), geleverd door de GGD Amsterdam en Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG).

De resultaten van het onderzoek dragen direct bij aan het geven van gericht advies aan ouders en jeugdigen en andere gezondheidsbevorderende interventies ter voorkoming én bestrijding van welvaartsziekten.

Samuel Sarphati

Samuel Sarphati (1813-1866) was een van de grote Amsterdammers van de 19e eeuw: een idealistische arts en ondernemer, die zich continu inzette voor verbetering van de volkshygiëne en bestrijding van de catastrofale armoede in de volkswijken. Hij was ervan overtuigd dat de volksgezondheid positief beïnvloed kon worden door de leefomstandigheden te verbeteren. In die tijd lagen uitwerpselen, huis- en straatvuil, markt- en slachthuisafval en dode dieren in de Amsterdamse straten. Sarphati kaartte deze situatie aan bij de gemeente en zorgde voor het eerste afval- en mestbedrijf  dat al het stadsvuil ophaalde en verwerkte tot  geschikte mest voor de landbouwgronden.

Verder richtte Sarphati o.a. de Maatschappij voor Meel- en Broodfabrieken op, die brood aanbood voor dertig procent onder de standaard bakkersprijs. Zo konden ook de arme Amsterdammers goed brood eten, wat hun gezondheid ook ten goede kwam. Dergelijke inspanningen resulteerden rond 1870 in een stijging van de gemiddelde levensverwachting in Amsterdam.

Onze organisatie is vooral geïnspireerd door zijn werk voor de Amsterdamse volksgezondheid. De dagelijkse leiding over Sarphati Amsterdam is in handen van Arnoud Verhoeff (namens de gemeente Amsterdam) en Jaap Seidell (namens de kennisinstellingen).

Kick Off Event 11 april 2018

Foto: Françoise Rondaij-Koch
Jaap Seidell en Arnoud Verhoeff

Voor deze informele mijlpaalviering waren mensen uitgenodigd die in de afgelopen jaren betrokken waren bij de ontwikkeling van Sarphati Amsterdam: collega’s van onder andere EGZ en JGZ, maar ook onderzoekers van de kennisinstellingen (UvA, VU, VUmc, AMC en HvA). Arnoud Verhoeff en Jaap Seidell die de directie van Sarphati Amsterdam vormen gaven een terugblik over de ontwikkeling en daarna was het de beurt aan de programmamanager Joanne Ujcic-Voortman. Zij gaf een helder en uitgebreid overzicht van het Sarphati Cohort: het werkveld, de gedane werkzaamheden en vooral de kracht, waarde en het unieke karakter van het cohort.

Foto: Françoise Rondaij-Koch
Joanne Ujcic-Voortman

Meer informatie

Indien u meer informatie wilt over Sarphati Amsterdam dan kunt u een e-mail sturen naar info@sarphati.amsterdam. Daarnaast kunt u meer informatie vinden op op de website: www.sarphati.amsterdam.