Game of Life, een serious game rondom Positieve Gezondheid

31 oktober 2017
-
Francisca Flinterman

Samen met GGD Kennemerland en de Politie Amsterdam-Amstelland heeft GGD Amsterdam een spel ontwikkeld waarin professionals binnen het sociale domein op een speelse en interactieve wijze kennis kunnen maken met de zes dimensies van Positieve Gezondheid. Het spel geeft inzicht in de dimensies die de gezondheid van bewoners bepalen - en hoe gebeurtenissen en activiteiten in het dagelijks leven de gezondheid beïnvloeden.

Positieve Gezondheid

Het concept Positieve Gezondheid is in 2014 geïntroduceerd door Machteld Huber. Kern is dat gezondheid meer is dan alleen een fysieke en geestelijke staat van zijn; het is een dynamisch vermogen tot aanpassing en het voeren van eigen regie in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Onderzoek van Huber wees uit dat gezondheid vanuit het perspectief van burgers en patiënten zes dimensies omvat, die in nauwe onderlinge samenhang het welbevinden en het functioneren van de persoon bepalen (zie tabel 1).

Het empirisch onderbouwde concept van Positieve Gezondheid daagt professionals uit om vanuit een breder perspectief te kijken naar gezondheid. In plaats van te focussen op medische feiten en fysiek en mentaal functioneren, wordt samen met de persoon in kwestie op zoek gegaan naar wensen en kansen die het leven van de persoon waardevoller en prettiger maken en zijn functioneren in alle aspecten van het leven verbeteren.

De zes dimensies zijn door Huber in een spinnenwebmodel gegoten, met behulp waarvan mensen zelf hun Positieve Gezondheid kunnen scoren door zichzelf op elke dimensie een cijfer te geven (zie figuur 1).

Figuur 1. Het spinnenweb van Positieve Gezondheid

Het concept Positieve Gezondheid wordt in toenemende mate gebruikt: binnen overheids- en gemeentelijk beleid, door zorginstellingen, verzekeraars, etc. Ook in Amsterdam wint het concept aan aandacht en enthousiasme. Zo zijn er steeds meer zorg- en hulpverleners die het concept gebruiken in een open consultgesprek met de cliënt, welzijnscoaches die het concept gebruiken in het kader van Welzijn op Recept en klantmanagers die het concept gebruiken in klantgesprekken.

Het Spel

Aanleiding voor de ontwikkeling van het spel was het congres Law Enforcement and Public Health. GGD Kennemerland, Politie Amsterdam-Amstelland en GGD Amsterdam wilden samen een speelse en interactieve workshop vormgeven waarin congresdeelnemers (met name professionals met een justitiële en/of een gezondheid-gerelateerde achtergrond) kennis konden maken met het concept Positieve Gezondheid, een concept dat vele aspecten van het dagelijks leven van burgers verbindt. In samenwerking heeft de workshop uiteindelijk de vorm van een breder toepasbaar spel gekregen. Het spel, Game of Life, kan gespeeld worden door negen tot ca. veertig deelnemers. Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn er drie tot zes echte spelers, die elk een rol spelen en in de huid van een kwetsbare bewoner kruipen. Hoewel er rollen van kwetsbare bewoners beschikbaar zijn, is het spel ook te spelen met andere type rollen, zoals kinderen of buurtbewoners. De rest van de deelnemers verdeelt zich over zes tafels die de zes dimensies van Positieve Gezondheid vertegenwoordigen.

Geleid door een dobbelsteen, lopen de spelers over een groot speelbord dat naar eigen inzicht op de vloer kan worden uitgelegd en bestaat uit verschillende type vakken. Afhankelijk van het vak waar een speler op terecht komt, wordt hij of zij geconfronteerd met een gebeurtenis die grote impact heeft op zijn of haar Positieve Gezondheid of moet hij of zij actie ondernemen die zijn of haar score op een specifieke dimensie van Positieve Gezondheid verbetert. Steeds wordt de speler gevraagd vanuit zijn rol te reageren op gebeurtenissen of dimensies. De veranderende (zelf)scores worden bijgehouden op grote spinnenwebben (zie figuur 1). De deelnemers aan de dimensietafels wordt gevraagd te reflecteren op de mogelijke impact van bepaalde gebeurtenissen of handelingen op de door hen vertegenwoordigde dimensie.

Gedurende het spel worden alle deelnemers zich bewust van het effect van gebeurtenissen en handelingen in het dagelijks leven op de eigen (Positieve) Gezondheid. Ook de onderlinge nauwe samenhang tussen de zes dimensies van Positieve Gezondheid wordt in het spel geïllustreerd.

Na afloop kan facultatief gediscussieerd worden over hoe het concept Positieve Gezondheid de professionele handelingspraktijk van de deelnemers zou kunnen veranderen. Ook al is het oorspronkelijk ontwikkeld voor het spelen met professionals, is het spel echter gemakkelijk aan te passen aan andere doelgroepen, zoals studenten, burgers, e.d.

Meer informatie

Het spel is inmiddels een paar keer met succes gespeeld, zowel binnen de context van conferenties, als binnen beide GGD-en. Heeft u interesse in het spel? Wilt u meer informatie? Wilt u het spel spelen of het zelf bestellen? Neem dan contact op met Francisca Flinterman: fflinterman@ggd.amsterdam.nl