Jij en je gezondheid

31 oktober 2017
-
Anouk Wisse

Het doel van Jij en je gezondheid (JEJG) is om te zorgen dat kinderen en jongeren op tijd de juiste zorg ontvangen. Dus niet wachten tot problemen escaleren, maar op tijd met ouders en kinderen in gesprek. JEJG faciliteert de Jeugdgezondheidszorg bij de uitvoering van de preventieve gezondheidsonderzoeken. Voorafgaand aan het contactmoment met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige vullen kinderen en/of ouders een digitale gezondheidsvragenlijst in. Bestaande uit valide en betrouwbare screeningslijsten. Op basis van hun antwoorden ontvangen zij daarna direct tips en adviezen over de gezondheid en leefsituatie (van hun kind). JEJG wordt in Amsterdam/Amstelland ingezet op zowel het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. Lees hieronder de stand van zaken en de (door)ontwikkelingen per onderwijstype.

Voortgang

Primair Onderwijs

  • De gezondheidsvragenlijst voor ouders van 5- en 10-jarige kinderen is door 28 EGZ en JGZ collega’s getest. De bevindingen zijn zoveel mogelijk verwerkt.
  • Alle JGZ-professionals die met JEJG gaan werken, zijn geschoold.
  • De pre-pilot is gestart! De uitnodigingen zijn verstuurd, ruim 300 ouders hebben de vragenlijst al ingevuld en ook de eerste gesprekken hebben plaatsgevonden. De pre-pilot loopt van september t/m december 2017.
  • Met de start van de pre-pilot is ook de procesevaluatie gestart. Deelnemende JGZ-professionals worden benaderd om hun ervaringen en bevindingen te delen. Daarnaast worden ouders benaderd om hun mening te delen. In de vragenlijst zelf staan 3 korte evaluatievragen voor ouders. Ook bij scholen wordt nagevraagd hoe zij de nieuwe werkwijze ervaren. De eerste ervaringen van ouders en jgz-professionals zijn positief.

Voortgezet Onderwijs

  • De gezondheidsvragenlijst is voor schooljaar 2017-2018 op drie punten aangepast: de onderwerpen lichamelijke gezondheid en schoolwelbevinden zijn toegevoegd, de vragenlijst van pesten is vervangen.
  • De applicatie zelf is op enkele punten doorontwikkeld om de gebruiksvriendelijkheid te vergoten.

Middelbaar Onderwijs

  • Op het MBO ROC op Maat in Zuidoost is begin oktober gestart met een pilot waarbij de studenten die in 2017 zijn ingestroomd worden uitgenodigd om op school de gezondheidsvragenlijst van JEJG in te vullen. De onderwerpen in deze vragenlijst zijn afgestemd op de behoeften van de school en het MBO jeugdteam. Alle studenten worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek bij de jeugdarts.

Contactpersonen: Anouk Wisse (EGZ, awisse@ggd.amsterdam.nl), Eva Verlinden (EGZ, everlinden@ggd.amsterdam.nl), Livia Kalma (EGZ, lkalma@ggd.amsterdam.nl) en Marrit Nijman (JGZ, mnijman@ggd.amsterdam.nl).