Oudere migranten op weg naar meer veerkracht en vitaliteit

31 oktober 2017
-
Fatima El Fakiri
Foto: Marjo de Vet

Het project ‘Oudere migranten op weg naar meer veerkracht en vitaliteit’ is onlangs van start gegaan met subsidie van Fonds Nuts Ohra. Het doel van het project is samen met oudere migranten een interventie ontwikkelen voor het versterken dan wel behouden van veerkracht bij oudere migranten. Veerkracht is het vermogen van mensen om zodanig te reageren op tegenslagen en veranderingen dat (mentale) gezondheid en/of welbevinden terugkeert dan wel behouden blijft.

Oudere migranten hebben een verhoogd risico op een beperkte mate van veerkracht waardoor ze zich kunnen isoleren en niet meer meedoen in de maatschappij. Er is echter weinig bekend over de factoren die veerkracht bij oudere migranten bevorderen.

De beproefde en veelgebruikte methodiek van Intervention Mapping vormt de leidraad voor de ontwikkeling en evaluatie van het interventieprogramma. Intervention mapping is een wetenschappelijke methode om systematisch te verkennen wat het probleem is, welke mogelijkheden er zijn om het op te lossen, en welke oplossingsmogelijkheden het best haalbaar zijn. EGZ gaat de determinanten van veerkracht exploreren vanuit het perspectief van oudere migranten en onderzoekt hoe de veerkracht van deze ouderen kan worden gestimuleerd, hervonden dan wel behouden worden. Vervolgens wordt de ontwikkelde aanpak bij een diverse groep migranten bestaande uit voormalige vluchtelingen en arbeidsmigranten getest. Voor het bereik, werving en de participatie van ouderen werkt EGZ nauw samen met lokale en landelijke migrantenorganisaties. Na evaluatie van de aanpak wordt de methodiek beschreven in een handleiding voor potentiele gebruikers zoals welzijnsorganisaties.

Het voorgestelde project is innovatief en maakt onderdeel uit van het programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ van Fonds Nuts Ohra. Met dit programma wil het fonds alleenstaande, thuiswonende ouderen met een beperking, in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te wonen.

Meer weten?

Indien u meer wilt weten over dit project kunt u contact opnemen met Fatima El Fakiri: fefakiri@ggd.amsterdam.nl