ZonMw Parel voor EGZ onderzoek naar niet-opgehaalde medicatie

31 oktober 2017
-
Steve Lauriks

Goedemiddag dokter, uw cliënt heeft zijn medicatie niet opgehaald. Hartelijk dank, apotheker. Ik zal mijn cliënt vragen wat er aan de hand is.

Een simpel bericht, maar nog geen onderdeel van de dagelijkse praktijk in de hulpverlening aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. EGZ werkt samen met politie, apothekers, cliënten en GGZ instellingen aan een systeem om de signalering en melding van niet-opgehaalde medicatie mogelijk te maken. ZonMw heeft dit project benoemd tot Parelproject; één van de meest innovatieve, in het oog springende projecten die zij dit jaar financieel ondersteunen.

Medicijnen kunnen bijdragen aan het herstel en de kwaliteit van leven van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Helaas neemt ruim de helft van de cliënten de voorgeschreven medicijnen niet altijd goed in, bijvoorbeeld niet tijdig of regelmatig. Dat vergroot het risico op een crisis. Met een signaal vanuit de apotheek kunnen hulpverleners tijdig met de cliënt in gesprek.

In het project ‘Signaleren en Melden door Apothekers van Niet-Opgehaalde Medicatie voor mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening’ (SMANOM-EPA) wordt een geautomatiseerde signaalfunctie toegevoegd aan het informatiesysteem van apothekers. Om ervoor te zorgen dat het systeem goed past bij de dagelijkse praktijk, wordt al tijdens de ontwikkeling nauw samengewerkt met verschillende gebruikersgroepen, met name apothekers en psychiaters (de voorschrijvende artsen). Aan cliënten wordt gevraagd wat hun behoeften zijn met betrekking tot ondersteuning bij therapietrouw en het delen van informatie door hun behandelaars. Deze brede inventarisatie van behoeften wordt vertaald naar een pakket van eisen voor de softwaremakers. Het streven is een module te ontwikkelen die past binnen de meest gebruikte informatiesystemen.

Naar verwachting is het systeem begin 2018 klaar voor een eerste pilot. Gedurende vijf maanden testen zoveel mogelijk Amsterdamse apotheken en behandelaars het vervolgens in hun dagelijkse praktijk. Via vragenlijsten beoordelen zij de bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Na aanpassingen op basis van deze pilot, wordt het systeem uitgerold bij apothekers en behandelaars in Nederland.

Op 5 oktober 2017 ontving het project een ZonMw Parel vanuit het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag. Dat gebeurt tijdens een invitational conference van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. De programmacommissie roemt het project vanwege het innovatieve karakter. Ook sluit het project mooi aan bij de wens van het Schakelteam om de aandacht meer ‘naar de voorkant’ te trekken (met een nadruk op vroegsignalering en preventie).

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Steve Lauriks: slauriks@ggd.amsterdam.nl