Conferentie Amsterdamse aanpak suïcidepreventie

26 februari 2018
-
Communicatie GGD Amsterdam

Op 15 februari kwamen wetenschappers, beleidsmakers en andere deskundigen tijdens de Amsterdamse aanpak suïcidepreventie bij elkaar om de suïcideaanpak van Amsterdam te bespreken. Terwijl het aantal suïcides in de rest van het land stijgt, daalt het aantal in onze stad al jaren achtereen. Betekent dit dat de Amsterdammers gelukkiger worden? Of komt het misschien door de aanpak suïcidepreventie van de GGD Amsterdam, die zich al een aantal jaren actief inzet om het aantal zelfdodingen te verminderen door verschillende acties.

Tijdens de conferentie werd besproken wat we bereikt hebben, wat we nog missen en hoe we het programma en de samenwerking met andere organisaties kunnen verbeteren.

Speerpunten suïcidepreventie

Suïcidepreventie is een van de speerpunten van het lokaal gezondheidsbeleid in Amsterdam. De afdeling EGZ is in november 2010 gestart met haar programma Suïcidepreventie Amsterdam met als doel om het aantal suïcides en suïcidepogingen in Amsterdam te verminderen. Hiervoor wordt ingezet op vier pijlers:

  1. Vroegsignalering (gatekeeperstrainingen in het vroegtijdig herkennen en bespreekbaar maken van suïcidaliteit)
  2. Actieve toeleiding naar nazorg voor suïcidepogers op de Spoedeisende Hulp
  3. Beperken van toegang tot dodelijke middelen
  4. Ondersteuning van nabestaanden

Wethouder Zorg en Welzijn Eric van den Burg opende de conferentie met een presentatie over de Amsterdamse aanpak. Ad Kerkhof, hoogleraar Klinische Psychologie, Psychopathologie en Suïcidepreventie aan de VU, besprak vervolgens de resultaten van de aanpak tot nu toe. En er werden presentaties gegeven over de eergenoemde vier pijlers van de aanpak.

Meer informatie is te verkrijgen bij Lyna Polikar, coördinator suïcidepreventie, lpolikar@ggd.amsterdam.nl