Jij en je gezondheid Nieuwsflits maart 2018

5 maart 2018

Het doel van Jij en je gezondheid (JEJG) is om te zorgen dat kinderen en jongeren op tijd de juiste zorg ontvangen. Dus niet wachten tot problemen escaleren, maar op tijd met ouders en kinderen in gesprek. JEJG faciliteert de Jeugdgezondheidszorg bij de uitvoering van de preventieve gezondheidsonderzoeken. Voorafgaand aan het contactmoment met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige vullen kinderen en/of ouders een digitale gezondheidsvragenlijst in bestaande uit valide en betrouwbare screeningslijsten. Op basis van hun antwoorden ontvangen zij daarna direct tips en adviezen over de gezondheid en leefsituatie (van hun kind). JEJG wordt in Amsterdam/Amstelland ingezet op zowel het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. Lees hieronder de stand van zaken en de (door)ontwikkelingen per onderwijstype.

Primair onderwijs (PO)

  • De landelijke pilot is gestart! In de periode januari tot en met juli worden in Amsterdam ruim 2000 ouders van 5- en 10-jarige kinderen uitgenodigd voor het invullen van de digitale Jij en je gezondheid vragenlijst.
  • GGD Drenthe, GGD Hart voor Brabant en CJG Rijnmond gaan ook binnen nu en april starten met de pilot.
  • De eerste resultaten van de pre-pilot zijn positief: ongeveer 65 procent van de ouders vult de digitale oudervragenlijst in. De vragenlijst wordt zowel door de JGZ-professional als door de ouders als nuttig ervaren, de vragenlijst geeft meer handvaten voor het gesprek dan de papieren vragenlijst. Vragen en zorgen van ouders zijn hierbij leidend.
  • De factsheet met de resultaten van de pre-pilot worden medio maart verwacht.

Voortgezet onderwijs (VO)

  • Op 6 februari jl. heeft de tweede landelijke bijeenkomst regionale projectleiders JEJG van dit schooljaar plaatsgevonden. Hier waren alle acht deelnemende regio's aanwezig. Tijdens de bijeenkomst is besloten welke aanpassingen volgend schooljaar doorgevoerd zullen worden.

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

  • Op het MBO ROC op Maat in Zuidoost loopt een pilot waarbij de studenten die in 2017 en 2018 instromen worden uitgenodigd om op school de gezondheidsvragenlijst van JEJG in te vullen. Inmiddels hebben 3 groepen studenten de JEJG vragenlijst ingevuld. Ook zijn de eerste studenten gesproken over hoe zij de vragenlijst en het gesprek hebben ervaren.

Contactpersonen:

Anouk Wisse (EGZ, awisse@ggd.amsterdam.nl), Eva Verlinden (EGZ, everlinden@ggd.amsterdam.nl) en Marrit Nijman (JGZ, mnijman@ggd.amsterdam.nl).