Unieke gezondheidsdata van tienduizenden kinderen en jongeren beschikbaar voor onderzoek!

5 maart 2018

Op zoek naar data over de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren? Diverse jeugdgezondheidszorg organisaties in het land verzamelen deze data via de gezondheidsvragenlijst Jij en je gezondheid. De anonieme data van jaarlijks tienduizenden kinderen en jongeren is beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden.

Welke data?

Er worden jaarlijks gegevens verzameld op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Op het primair onderwijs wordt de gezondheidsvragenlijst ingevuld door ouders, op het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs wordt de gezondheidsvragenlijst ingevuld door jongeren zelf.

Wat is Jij en je gezondheid?

De digitale gezondheidsvragenlijst Jij en je gezondheid wordt door de jeugdgezondheidszorg gebruikt bij de uitvoering van de preventieve gezondheidsonderzoeken. De preventieve gezondheidsonderzoeken vinden plaats op vaste momenten in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. De gezondheidsvragenlijst bestaat uit valide en betrouwbare screeningslijsten. Diverse onderwerpen komen aan bod zoals kwaliteit van leven, psychische gezondheid, gedrag, leefgewoonten, genotmiddelengebruik en leefomgeving. De verzamelde gegevens stellen weg graag anoniem beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden.

Interesse?

Heeft u interesse in het gebruik van data? Neem contact op via jijenjegezondheid@ggd.amsterdam.nl. Wilt u meer informatie over Jij en je gezondheid? Neem een kijkje op https://info.jijenjegezondheid.nl/.