57.000 volwassen Amsterdammers geven mantelzorg aan een naaste

20 september 2018
Pixabay

Negen procent van de volwassen Amsterdammers geeft mantelzorg aan een naaste die chronisch ziek is en/of een beperking heeft. Zoals een partner, ouder, kind, vriend, buur of kennis. Daarmee telt Amsterdam minder mantelzorgers dan de rest van Nederland (14%). Het aandeel mantelzorgers in Amsterdam is ten opzichte van 2012 niet veranderd. In totaal zijn er ongeveer 57.000 Amsterdamse mantelzorgers van 19 jaar of ouder. Dit blijkt uit de in mei 2018 verschenen factsheet "Mantelzorg in beeld" van de GGD Amsterdam.

Eén op zes mantelzorgers zwaar of overbelast

Mantelzorg verlenen heeft positieve aspecten. Veel mantelzorgers ervaren het als zinvol om iemand te helpen als dat nodig is, maar het kan ook zwaar zijn. Van de Amsterdamse mantelzorgers voelt 17% zich zwaar of overbelast. Overbelasting speelt vooral bij mantelzorgers die wekelijks minimaal 8 uur mantelzorg verlenen, in huis wonen bij de zorgvrager en/of mantelzorg geven aan hun kind(eren). Van alle volwassen mantelzorgers gebruikt 8% het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers van de gemeente en de stadsdelen. Mantelzorgers die in huis wonen bij de zorgvrager maken meer gebruik van dit aanbod (16%) dan andere mantelzorgers. Verder blijkt dat 11% van de 65-plussers mantelzorg ontvangt, terwijl dat geldt voor een derde van de 85-plussers. Dat komt voornamelijk doordat 85-plussers vaker beperkingen in het dagelijks functioneren ondervinden dan 65- t/m 84-jarigen.

Jonge mantelzorgers

Twaalf procent van de 10-jarigen uit Amsterdam groeit op in een gezin met minimaal één lichamelijk of psychisch zieke ouder. Dit betekent niet per definitie dat deze kinderen zorgtaken verrichten, maar zij worden wel gerekend tot de jonge mantelzorgers, omdat zij mogelijk zorgen hebben over de thuissituatie en/of zelf minder zorg en aandacht krijgen en/of (mede) zorgen voor dit zieke gezinslid. Het totaal aantal jonge mantelzorgers van 10 jaar oud ligt waarschijnlijk hoger, omdat bij het onderzoek niet is gevraagd naar andere familieleden zoals broers, zussen en/of inwonende gezinsleden die een ziekte en/of beperking hebben. Circa 1 op de 5 jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs uit Amsterdam heeft een gezinslid met een ernstige lichamelijke of psychische ziekte, een lichamelijke beperking of handicap. Van deze jonge mantelzorgers ervaart een derde hierdoor problemen.

Mantelzorgbeleid

De factsheet "Mantelzorg in beeld" is geschreven op verzoek van de Rve Onderwijs, Jeugd en Zorg. De gegevens zijn afkomstig uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016 en uit de Jeugdgezondheidsmonitor 2014-2016 van de GGD Amsterdam. De gemeente Amsterdam en de stadsdelen kunnen de informatie gebruiken voor de nadere invulling van het beleid ter ondersteuning van mantelzorgers.

Link

www.ggd.amsterdam.nl/agm