Een goede nachtrust voor Amsterdamse kinderen

20 september 2018
Pixabay

Niet goed slapen heeft gevolgen voor de gezondheid, het gedrag en de schoolprestaties van kinderen. De GGD Amsterdam wil daarom graag dat alle kinderen in Amsterdam goed slapen. Er wordt een begin gemaakt door een preventieve interventie te ontwikkelen om goed slapen te stimuleren onder Amsterdamse basisschoolkinderen.

Hoe ontwikkelt de GGD een preventie 'goed slapen' interventie?

Op een systematische manier, met behulp van het Intervention Mapping protocol, wordt er stapsgewijs in kaart gebracht welke Amsterdamse kinderen niet goed slapen en wat mogelijke oorzaken daarvan zijn. Er wordt hierin rekening gehouden met de omgeving waarin kinderen leven, zoals familie, vrienden, organisaties en de gemeenschap. Het proces ging van start met een literatuuronderzoek waarin alle relevante internationale wetenschappelijke literatuur werd samengevat waarin kinderen over de tijd zijn gevolgd. Hieruit bleek dat onder meer schermgebruik (i.e. TV kijken, computeren en gamen) zorgt voor een kortere slaapduur. Als vervolg hierop zijn er op verschillende basisscholen in Amsterdam gesprekken gevoerd met kinderen en ouders over waarom kinderen niet goed slapen. Redenen die consistent naar voren kwamen hadden te maken met stressvolle gevoelens en gedachten. Hetzelfde is onderzocht onder Jeugdgezondheidsprofessionals (artsen en verpleegkundigen) van de GGD Amsterdam en slaapexperts in Nederland. Zij gaven als aanvullende redenen het pedagogisch klimaat en de opvoedstijl, zoals het afspraken over bedtijden of eten en drinken voor het slapen. Deze nieuwe inzichten worden op dit moment onderzocht onder een grote groep Amsterdamse kinderen om antwoord te kunnen geven op vragen als ‘Hoe slapen kinderen in Amsterdam?’ en ‘Wat zorgt ervoor dat kinderen in Amsterdam niet goed slapen?’. Zodra het probleem volledig in kaart is gebracht, start de volgende stap van de interventie-ontwikkeling: het vaststellen van de programmadoelen en wat er moet veranderen om deze doelen te bereiken.

Internationale aandacht voor preventie van slaapproblemen bij kinderen

De GGD Amsterdam was aanwezig op het 'International Pediatric Sleep Association' congres (IPSA 2018) in Parijs dat plaatsvond van 27 tot 29 april 2018. Tijdens dit congres werd er een symposium georganiseerd specifiek over de preventie van slaapproblemen bij kinderen: van baby's tot adolescenten. Promovenda Laura Belmon presenteerde de inzichten uit haar 'concept mapping' onderzoek, waarbij er met Amsterdamse kinderen in de leeftijd 9 t/m 12 jaar werd gebrainstormd over waarom zij soms niet goed slapen. Verder presenteerde somnoloog Ed de Bruin van de Universiteit van Amsterdam een preventieve interventie om goed slapen te stimuleren onder adolescenten; namelijk een workshop voor leerkrachten en coördinatoren die werkzaam zijn op middelbare scholen in Amsterdam.

Waardevolle samenwerking

De GGD Amsterdam ontwikkelt de interventie in samenwerking met het VU Medisch Centrum en de Vrije Universiteit. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Sarphati Amsterdam en het programma de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht van de Gemeente Amsterdam.