Klantmanagers van Amsterdammers in de bijstand volgen eenzaamheidstraining

2 juli 2018
Pixabay

Circa 80.000 Amsterdammers voelen zich ernstig eenzaam. Dat is één op de acht volwassenen! Extra risico op vereenzaming lopen Amsterdammers met een bijstandsuitkering. Klantmanagers van Werk, Participatie en Inkomen (WPI) (WPI) worden dan ook regelmatig geraakt door verhalen van mensen die door hun problematiek, hachelijke financiële situatie of afwijkend gedrag vervreemd zijn geraakt van hun sociale netwerk, zich eenzaam voelen en de hoop op verbetering hebben verloren. Amsterdammers die lang niet altijd in beeld zijn bij hulpverlenende instanties.

Al zijn klantmanagers geen maatschappelijk werkers, toch willen zij graag iets kunnen betekenen voor deze mensen en hen goed kunnen verwijzen. In samenwerking met de GGD (In het kader van de Amsterdamse Aanpak Eenzaamheid), werden daarom voor hen trainingen en verdiepingssessies georganiseerd rond het thema “Eenzaamheid”.

Deelonderwerpen

De trainingen en verdiepingssessies vonden plaats in het kader van het experiment ‘Uit de schaduw van de eenzaamheid’, door WPI en GGD samen vormgegeven in het kader van de Amsterdamse Aanpak Eenzaamheid. Allerlei aspecten van het fenomeen “eenzaamheid” werden belicht. Hoe komt het dat juist mensen van middelbare leeftijd zich ernstig eenzaam voelen, maar dit (nog) minder makkelijk bespreken dan ouderen? Waarom zijn de vele “eettafel” en “maatjes” projecten niet altijd de oplossing en kunnen deze het gevoel van eenzaamheid zelfs juist versterken? Klopt het beeld dat we zelf hebben van eenzaamheid wel, of zijn we (onbewust) bevooroordeeld? Waarom is dit onderwerp zo beladen en hoe maak je het toch bespreekbaar? Kan de ZRM ons helpen signaleren?

“Ik vind eigenlijk dat al mijn collega’s deze training moeten volgen, als onderdeel van het persoonlijk ontwikkelplan. Hoe geweldig is het om je klanten beter te begrijpen” (klantmanager Ramona)

Onderzoek

Een aantal klantmanagers deed ook mee aan een onderzoek en registreerde of de Amsterdammers die zij spraken inderdaad met eenzaamheid leken te kampen. De GGD analyseerde die gegevens uitgebreid, wat leidde tot interessante constateringen en aanbevelingen.

Een belangrijke constatering betreft de klantmanagers zelf: Klantmanagers WPI kunnen ten aanzien van vereenzaming een belangrijke signalerende én verwijzende rol spelen.

Samenwerking

Heel belangrijk is een goede samenwerking tussen klantmanagers en de wijkzorgprofessionals. Zodat beter en eerder signaleren ook leidt tot beter en eerder verwijzen en uiteindelijk tot een Amsterdammer die zich eerder en beter geholpen en begrepen voelt.

Geïnteresseerd? Lees het verslag “Uit de Schaduw van de Eenzaamheid” en/of neem contact op met Berend de Groote, b.de.groote@Amsterdam.nl , Michaela Schönenberger, mschonenberger@ggd.amsterdam.nl , of Francisca Flinterman, fflinterman@ggd.amsterdam.nl.