Met het Silver Screen Filmfestival geeft de GGD ouderen de hoofdrol

20 september 2018

10 - 13 juli 2018 organiseert de GGD Amsterdam het Silver Screen Filmfestival in bioscoop het Ketelhuis. Vier dagen lang worden films en documentaires vertoond met ouderen in de hoofdrol. Naast het Filmfestival wordt maandelijks Film om de Hoek georganiseerd op twee locaties. Silver Screen is een onderdeel van Age Friendly City Amsterdam.

De doelstelling van het Silver Screen is bijdragen aan positieve beeldvorming over ouder worden, bij ouderen én jongeren. Silver Screen genereert nieuwe, actuele en voor ouderen herkenbare beelden van veroudering door middel van films waarin ouderen een actieve rol spelen. Bij het Filmfestival is er extra aandacht voor het versterken van intergenerationeel contact. Bij Film om de Hoek ligt het accent op het ontmoeten van buurtgenoten en goede gesprekken naar aanleiding van de film. Ouderen hebben een belangrijke rol bij ontwikkeling en uitvoering van het project.

Beeldvorming

Ouder worden, daar heeft iedereen wel een beeld bij. Dat is lang niet altijd positief. Een broze man met een rollator, een vrouw die eenzaam uit het raam staart; kleurloos, kwetsbaar. Of het andere uiterste; de energieke gepensioneerde babyboomer die niets anders meer doet dan reizen, sporten of op de kleinkinderen passen. Die stereotype beelden doen geen recht aan de veelzijdigheid van het ouder worden. Ouderen worden in hun ontwikkeling en zelfbeeld vaak negatief beïnvloed door stereotypen over verval of juist het geforceerde ideaal van eeuwig jong blijven. Ouderen blijven zich als individu ontwikkelen wanneer zij zich kunnen identificeren met actuele, positieve beelden en verhalen. Beelden en verhalen die recht doen aan de mogelijkheden van ouderen en aan de diversiteit van ouder worden in de huidige tijd. (Laceulle, 2016)

Met Silver Screen laten we , door middel van films, andere beelden van ouderen zien. Niet alleen door serieuze documentaires maar ook met komedie of drama. Zowel in de Europese, Aziatische als Amerikaanse cinema is een trend gaande waarbij vooral acteurs van naam en faam op latere leeftijd hun carrière voortzetten met sterke rollen. Dit biedt een scala aan verhalen waarmee ook de oudere Amsterdammer zich kan identificeren.

Film om de hoek

Silver Screen Film om de Hoek draait sinds een jaar in twee ontmoetingscentra in Amsterdam. Gezamenlijk naar films en documentaires kijken met levensverhalen van actieve ouderen biedt gelegenheid om anderen te ontmoeten. De films zijn daarnaast aanleiding voor een gesprek en leveren discussies op. Zo kwamen, na een film met een aantal Italiaanse actrices op hoge leeftijd, een aantal vrouwelijke 70-plus bezoekers zich bij de organisatoren beklagen: “wat een rimpels hebben die vrouwen, dat is toch niet leuk om naar te kijken….. als er in de volgende film ook zoveel oudere acteurs zitten komen we niet meer”. Bij de keuze van de films houden we rekening met de belangstelling van de bezoekers maar proberen we ook het gesprek te stimuleren.

Film om de hoek wordt gefinancierd door het Fonds Nuts Ohra, in het kader van het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis. In het najaar is een handleiding beschikbaar waarmee buurtinitiatieven of welzijnsorganisaties filmmiddagen kunnen organiseren.

Filmfestival

Van 10 tot 13 juli 2018 organiseert de GGD Amsterdam het Silver Screen Filmfestival in bioscoop het Ketelhuis. Vier dagen lang worden films en documentaires vertoond met ouderen in de hoofdrol. Het filmfestival heeft drie themalijnen, onder de paraplu van het hoofdthema ‘beeldvorming’. Iedere dag zijn er drie films met een elk een nagesprek. Het festival begint met een openingsevenement voor genodigden op 10 juli. Woensdag 11 juli staat in het teken van ‘Vriendschap, relaties en intimiteit’. De beleving van liefde, vriendschap en seksualiteit op oudere leeftijd staat daarbij centraal. Bij een van de films is ook een uitgebreider randprogramma over de apps en websites voor dating en ontmoeting voor ouderen.

Donderdag 12 juli staat contact tussen generaties centraal. In het randprogramma is er een paneldiscussie met Amsterdamse (vrijwilligers)organisaties die bijdragen aan het uitwisselen van kennis en verhalen tussen jong en oud. De laatste dag, vrijdag 13 juli, heeft als thema het belang van kunst en cultuur voor jong en oud. In de ochtend is een paneldiscussie over kunst en cultuurprojecten voor ouderen en voor oud en jong.

We sluiten het festival feestelijk af met Grey Vibes promoteam en studenten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij nemen het publiek mee in een intergenerationeel dansspektakel. Het filmfestival is geïnspireerd op een soortgelijk festival dat met succes al 8 jaar in verschillende Europese steden draait. Dankzij bijdragen van het RCOAK en het Fonds Sluyterman van Loo wordt nu het eerste Silver Screen Filmfestival in Amsterdam gerealiseerd.

Samen met ouderen

Co-creatie met oudere Amsterdammers is het uitgangspunt van Silver Screen. In de buurten, via stadsdorpen en andere netwerken zijn actieve Amsterdammers geworven. Sommigen zijn specifiek geïnteresseerd in film, anderen vinden het leuk om vrijwilligers werk te doen in hun eigen buurt. Een stedelijke werkgroep dacht mee over de themalijnen, de filmkeuze en de invulling van het randprogramma bij het festival.

Evaluatie

Onderzoekers van de Leyden Academy on Vitality and Ageing doen tijdens het festival onderzoek naar beeldvorming en contact tussen generaties. Stichting Filmonderzoek onderzoekt de waardering van de bezoekers

Silver Screen wordt uitgevoerd door Astrid van Ketel (projectleider, GGD/ EGZ) en Corinne Sieger (GGD/EGZ).

Meer informatie

www.silverscreenamsterdam.nl

Kaartverkoop via: www.ketelhuis.nl

*Laceulle, H. (2016, december 6). Becoming who you are. Aging, self-realization and cultural narratives about later life. UvH Universiteit voor Humanistiek