Peer-educators voor vluchtelingen sluiten training succesvol af

10 september 2018
-
Loay Alaswadi & Michaela Schönenberger

De afdeling EGZ heeft een peer-educatieprogramma ontwikkeld voor de gezondheid en het welzijn van vluchtelingen. Zes peer-educators hebben de training succesvol afgesloten. Deze zes peer-educators komen uit Eritrea, Syrië en Iran. De peer-educators brengen in hun contacten met hun peers het belang van de informatie goed onder de aandacht en laten deze zo goed mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.

v.l.n.r.: Ghadir Hamdo (Syria- Pharmacist), Mostafa Ezzy (Syrian, Management student), Goitom Zigta (Eritrean, Public Health Professional), Anwar Osman (Eritrean, Media and Communication student), Meysam Rokhforrooz (Iranian, Language student), and Saba Teklai (Eritrean, housewife-not in the photo).

Het programma streeft naar:

  • Verbetering van de toegang van vluchtingen tot gezondheidskennis en –diensten;
  • Het stimuleren van een gezondere leefstijl;
  • Personen en gemeenschappen in staat stellen om hun eigen gezondheid en welzijn te leren kennen

De training tot peer educator

De peer-educators hebben de training gevolgd bij de afdeling EGZ van de GGD Amsterdam. De training omvat verdieping in thematische onderwerpen zoals seksuele gezondheid en rechten, geestelijke gezondheid (depressie/angststoornissen) en alcohol- en drugsgebruik. Ook communicatie­vaardigheden werden getraind. Tijdens de opleiding kregen de peer-educators de taak om gezondheidssessies te organiseren en te geven aan mensen die hun eigen taal spreken. Dit deden zij op plekken waar vluchtingen en asielzoekers bij elkaar komen (asielzoekerscentra, woonlocaties) en ook door het persoonlijke netwerk te activeren. Ook werden de peer-educators aangemoedigd om actief mee te denken bij het ontwikkelen van toekomstige sessies omtrent gezondheidsvraagstukken.

De opbrengst

Meer dan 150 vluchtingen en asielzoekers hebben gezondheidsvoorlichting ontvangen, gegeven door een peer-educator. Ook de peer-educators hebben veel baat bij dit trainingstraject. Zij hebben meer kennis opgedaan van het zorgsysteem in Nederland, de partners die hierin werkzaam zijn en over gezond leven in Nederland. Hun vaardigheden op het gebied van communcatie, groepsfacillitering, het schrijven van rapporten en IT vaardigheden zijn verbeterd. En ze hebben geleerd om actief gezondheidskwesties, die van invloed zijn op henzelf en hun families, te herkennen en aan te pakken.