Suïcidecijfers 2017 bekend

29 augustus 2018
-
Lyna Polikar

In 2017 hebben 94 Amsterdammers zelfmoord gepleegd. Dit is 11,1 per 100.000 inwoners. Dit ligt opnieuw rond het landelijk gemiddelde van 11,2 per 100.000 inwoners.

Tot 2014 waren de gemiddelde suïcidecijfers voor Amsterdam veel hoger dan het gemiddelde cijfer voor Nederland. De GGD Amsterdam is in 2011 gestart met haar suïcidepreventie programma. Destijds lag het cijfer met 13,5 per 100.000 inwoners nog 37% hoger dan het nationale cijfer (9,9 per 100.000 inwoners). Sinds de start van het preventieprogramma is er een dalende trend in Amsterdam te zien.

Zijn de dalende cijfers een gevolg van de aanpak? Of spelen andere ontwikkelingen daarbij ook mogelijk een rol? Denk hierbij aan de stijging van het aantal inwoners met een migratie-achtergrond uit moslimlanden. Zij hebben lagere suïcidecijfers. De economie trekt aan met meer werkgelegenheid voor de inwoners in de stad en er is een groei van de bevolking door mensen die in Amsterdam een baan gevonden hebben. Ook is er een daling van heroïnegebruikers met hogere suïcidegebruikers en komen risicosituaties minder voor, zoals een huisuitzetting. Toch staat daar een stijging van het aantal gedwongen opnames tegenover. Dit kan juist weer duiden op meer mensen in psychische nood.

De eerlijkheid gebied te zeggen dat we niet zeker weten waar de afname van suïcide in Amsterdam door komt. De trend gaat in ieder geval de juiste richting op, maar wij blijven streven naar nog minder suïcides. Wij gaan ervan uit dat we moeten proberen om elke suïcide te voorkomen, zoals ook gepropageerd wordt door 113 Zelfmoordpreventie. Daarom mogen we niet genoegzaam achterover leunen met de dalende dan wel stabiele cijfers in Amsterdam, maar gaan we ook de komende jaren door met het suïcidepreventie programma.

Meer weten?

Dan kunt u contact opnemen met Lyna Polikar, coördinator Suïcidepreventie Amsterdam: lpolikar@ggd.amsterdam.nl

AT5 maakt item over suïcidepreventie GGD

Website AT5