Effectief werken aan bewegen en sport in het voortgezet onderwijs

Bewegen en sport is essentieel voor de fysieke gezondheid en zelfontplooiing van leerlingen. Er is steeds meer bewijs dat fysieke activiteit ook het cognitief functioneren en de schoolprestaties positief beïnvloedt. Daarnaast draagt het stimuleren van bewegen bij aan het welbevinden, beter schoolklimaat en minder schooluitval. Het is daarom van belang om als school in te zetten op het stimuleren van sport en bewegen.

Wat kan uw school doen? Stimuleer een actieve leefstijl bij de leerlingen. Het is belangrijk om als school voldoende en kwalitatief goede lessen lichamelijke opvoeding aan te bieden. Ook kan uw school inzetten op een gevarieerd sport- en beweegaanbod op en rondom school, bijvoorbeeld in pauzes, tussenuren en na schooltijd. Dit kan o.a. in samenwerking met lokale sportaanbieders en gemeentelijk sportaanbod. De docent lichamelijke opvoeding heeft een belangrijke rol bij het signaleren van leerlingen die extra ondersteuning of stimulans nodig hebben, zoals inactieve leerlingen. Verder is het advies om ouders te betrekken. Laat ze meedenken over het beleid, helpen bij een sportdag en geef hen informatie over hoe zij gezond beweeggedrag kunnen bevorderen.

Zet gezonde school activiteiten in

Een beeld van de verschillende interventies vindt u op de landelijk website van Gezonde School.

Meer informatie of advies nodig?

Heeft u vragen of wilt u overleggen over de mogelijkheden, mail dan naar gezondeschool@ggd.amsterdam.nl voor het team Gezonde School bij de GGD Amsterdam.