Effectief werken aan roken, alcohol- en drugspreventie in het voortgezet onderwijs

Gebruik van tabak, alcohol en drugs kan een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van jongeren. Tabak, alcohol en drugs hebben schadelijke effecten, zowel op korte als op lange termijn. Alcohol- en cannabisgebruik kan leiden tot slechtere schoolprestaties, verzuim en soms zelfs schooluitval. Door te roken krijgen jongeren een slechtere conditie. Daarom is het belangrijk dat scholen ervoor zorgen dat hun leerlingen op school niet in aanraking komen met alcohol, tabak of andere drugs. Dit helpt om het gebruik van deze middelen zo lang mogelijk uit te stellen.

Uw school kan een belangrijke bijdrage leveren aan het uitstellen van de leeftijd waarop uw leerlingen beginnen met roken en alcohol drinken. Dit kunt u doen door als school middelenvrij te zijn en een helder beleid voor tabak, alcohol- en drugspreventie te voeren. Denk hierbij aan een rookvrij schoolterrein, alcoholvrije schoolfeesten en schoolreizen. Verder kan uw school voorlichting bieden aan leerlingen en ouders ondersteunen bij het stellen van regels. Ten slotte heeft uw gehele schoolteam een belangrijke rol in het signaleren van jongeren met problematisch middelengebruik en het inschakelen van de juiste hulp.

Zet gezonde school activiteiten in

Een beeld van de verschillende interventies vindt u op de landelijk website van Gezonde School.

Meer informatie of advies nodig?

Heeft u vragen of wilt u overleggen over de mogelijkheden, mail dan naar gezondeschool@ggd.amsterdam.nl voor het team Gezonde School bij de GGD Amsterdam.