Effectief werken aan welbevinden in het voortgezet onderwijs

Leerlingen leren en ontwikkelen zich het beste als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen. Ook door de ontwikkelingen op het gebied van het passend onderwijs is het bevorderen van het welbevinden van leerlingen en het ondersteunen van leerlingen met extra zorg een belangrijk thema.

Uw school kan een belangrijke rol spelen in het welbevinden van leerlingen. Dit kan school doen door te zorgen voor een positief en sociaal veilig schoolklimaat en door aandacht te besteden aan sociaal-emotioneel leren. Zo worden jongeren gestimuleerd om bewust en verantwoordelijk met zichzelf en met elkaar om te gaan. Daarnaast heeft uw school de taak om beginnende problemen te signaleren. Zo kunnen problemen worden voorkomen of worden de gevolgen ervan beperkt.
Ouders zijn de pedagogische partner van de school. Het betrekken van ouders bij bijvoorbeeld de aanpak van pesten op school blijkt een heel belangrijk aspect van een effectief anti-pestprogramma.
De Gezonde School aanpak werkt aan alle pijlers die van belang zijn voor welbevinden op school, Uw adviseur Gezondheid en Leefstijl van de GGD biedt daarbij ondersteuning en advies.

Zet gezonde school activiteiten in

Een beeld van de verschillende interventies vindt u op de landelijk website van Gezonde School.

Meer informatie of advies nodig?

Heeft u vragen of wilt u overleggen over de mogelijkheden, mail dan naar gezondeschool@ggd.amsterdam.nl voor het team Gezonde School bij de GGD Amsterdam.