Amsterdamse aanpak Gezonde School Primair Onderwijs

Afbeelding

Afbeelding

De Gezonde School Amsterdam

Hoe zet je als school stappen richting een gezond voedingsbeleid? Welke stappen zijn er nodig om het schoolplein rookvrij en beweegvriendelijker te maken? Hoe voorkom je pestgedrag binnen en buiten de school? En hoe kan je als school met leerlingen en ouders in gesprek over seksualiteit? Bij dit soort vragen ondersteunen we basisscholen vanuit de Gezonde School aanpak, samen met verschillende partners in de regio.

Het doel van de Gezonde School aanpak is een gezonde en veilige schoolomgeving creëren voor leerlingen en medewerkers, waardoor de gezondheid, het welzijn en de (leer)prestaties verbeteren. Basisscholen in Amsterdam kunnen hierbij advies en procesondersteuning krijgen van een gezonde school adviseur. Met de Gezonde School-aanpak sluiten we aan bij wat de school al doet aan gezondheidsbevordering en we versterken wat al goed gaat. Samen met het schoolteam brengen we in kaart wat er nodig is om tot een sterk en samenhangend gezondheidsbeleid te komen. Daarbij zetten we in op het structureel inbedden van alle gezondheidsthema’s.

Wat zijn de thema’s?

Klik op de tegels voor meer informatie over de Gezonde School thema’s

Contact

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via ons  contactformulier.