Relaties en seksualiteit

Kinderen komen al vroeg van alles tegen dat te maken heeft met relaties en seksualiteit. Op de basisschool ontdekken veel kinderen hun seksuele identiteit en gaan kinderen voor het eerst vriendschappen en andere relaties aan. Aandacht besteden aan relationele en seksuele vorming is daarom belangrijk en voor basisscholen is dit een wettelijke verplichting.

Wat kunt u als school zelf doen? Als school kunt u bijdragen aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen door lessen te geven over lichamelijke ontwikkeling, weerbaarheid, wensen en grenzen, seksuele en genderdiversiteit. Hierdoor raken leerlingen vertrouwd met het thema relationele en seksuele vorming en leren ze hun eigen grens en die van een ander respecteren.

Zet Gezonde School activiteiten in

Bij elk gezondheidsthema wordt er gewerkt aan vier pijlers: educatie, omgeving, signaleren en beleid. Gezonde School is effectief als binnen een thema alle pijlers aandacht krijgen. Hieronder is een overzicht te vinden van enkele Gezonde School activiteiten voor het thema relaties en seksualiteit.

Educatie

Integreer lessen over relaties en seksualiteit in het curriculum. Er zijn verschillende erkende lesmethodes om mee te werken.

Omgeving

Leer hoe u kunt zorgen voor een sociaal veilig klimaat in en rondom de school. Stel ook regels op zodat respectvol omgaan met elkaar de norm wordt.

Signaleren

Het is belangrijk om te signaleren als er problemen zijn op het gebied van relaties en seksualiteit zodat leerlingen tijdig de juiste hulp ontvangen. In samenwerking met de jeugdverpleegkundige en jeugdarts kunnen eventuele problemen rondom de relationele of seksuele ontwikkeling worden gesignaleerd.

Beleid

Door samen een visie op te stellen wordt relationele en seksuele vorming een breed gedragen onderwerp op school.

Meer informatie of advies nodig?

De Gezonde School adviseur kan specifieke ondersteuning bieden bij werken aan het thema relaties en seksualiteit. Vragen hierover?
Neem contact met ons op: gezondeschool.po@ggd.amsterdam