Roken en alcohol

De meeste basisschoolleerlingen hebben gelukkig nog weinig interesse in roken of alcohol, maar komen hier wel mee in aanraking. Het belangrijk om roken en het drinken van alcohol door leerlingen zo veel mogelijk te voorkomen. Een rook- en alcoholvrije schoolomgeving beschermt kinderen tegen de verleidingen van roken en alcoholgebruik.

Om alle kinderen in Amsterdam een kans te bieden om volledig rookvrij op te groeien wordt er in de gemeente Amsterdam hard gewerkt aan een geheel rookvrije omgeving. Rookvrije sportverenigingen, zwembaden, speelplaatsen én schoolterreinen. Alcoholvrij betekent dat tijdens schoolactiviteiten geen alcohol wordt gedronken door leerkrachten en ouders.

Wat kunt u als school zelf doen? Neem als school een heldere visie op roken en alcohol op in het schoolbeleid. Wees alert op problematisch middelengebruik in de omgeving en schakel bij problemen op tijd hulp in. Versterk de vaardigheden zodat leerlingen weerbaarder worden tegen verleidingen. Geef als medewerker samen met collega’s het goede voorbeeld. Stimuleer ouders dit ook te doen, op het schoolterrein en ook tijdens schoolactiviteiten.

Zet Gezonde School activiteiten in

Bij elk gezondheidsthema wordt er gewerkt aan vier pijlers: educatie, omgeving, signaleren en beleid. Gezonde School is effectief als binnen een thema alle pijlers aandacht krijgen. Hieronder is een overzicht te vinden van enkele Gezonde School activiteiten voor het thema roken en alcohol.

Educatie

Het geven van educatieve lessen en voorlichting over het gebruik van alcohol en roken kan een averechts effect hebben. Daarom adviseren wij om geen klassikale voorlichting te geven over roken en alcoholgebruik. Overleg bij een specifieke aanleiding in de klas met de Gezonde School adviseur.

Omgeving

Realiseer een rookvrijschoolterrein. Maak regels over roken en alcoholgebruik op school en communiceer dit duidelijk naar medewerkers en ouders.

Signaleren

Signaleer vroegtijdig problemen rondom roken en alcohol in de directe leefomgeving van leerlingen. Dit kan in samenwerking met de jeugdverpleegkundige en jeugdarts van de school.

Beleid

Neem school- en gedragsregels over roken en alcoholgebruik op in het schoolbeleid.

Meer informatie of advies nodig?

De Gezonde School adviseur kan specifieke ondersteuning bieden bij het creëren van een rook en alcoholvrije schoolomgeving. Vragen hierover?

Neem contact met ons op: gezondeschool.po@ggd.amsterdam