Sport en bewegen

Fitte leerlingen die motorisch vaardig zijn hebben meer plezier in bewegen en presteren beter op school. Voldoende beweging vergroot de kans dat zij een actieve leefstijl ontwikkelen en behouden op latere leeftijd, met minder kans op gezondheidsproblemen zoals overgewicht.

Gelukkig hebben veel scholen in Amsterdam al een goede basis gelegd vanuit het Jump-in preventieprogramma dat is gericht op het stimuleren van voeding, sport- en bewegen op school. De Gezonde School aanpak sluit aan op de doelen van dit programma. Lees hieronder welke stappen je als school kunt zetten om sport en bewegen bij leerlingen te stimuleren.

Wat kunt u als school zelf doen? Zorg allereerst voor voldoende en kwalitatief goed bewegingsonderwijs door een bevoegde vakdocent die gebruik maakt van een erkende methode en/of een vakwerkplan. Doorbreek het vele zitten op school en stimuleer kinderen om meer te bewegen tijdens én na schooltijd. Signaleer welke leerlingen een beweegachterstand hebben. Een passend naschools sportaanbod kan ervoor zorgen dat leerlingen kunnen ontdekken waar hun interesse ligt zodat zij beter in staat zijn om te kiezen welke sport bij hen past. De sportmakelaar kan ook gerichte ondersteuning bieden in het stadsdeel met verschillende programma’s en producten.

Zet Gezonde School activiteiten in

Bij elk gezondheidsthema wordt er gewerkt aan vier pijlers: educatie, omgeving, signaleren en beleid. Gezonde School is effectief als binnen een thema alle pijlers aandacht krijgen. Hieronder is een overzicht te vinden van enkele Gezonde School activiteiten voor het thema sport en bewegen.

Educatie

Maak naast de lessen bewegingsonderwijs volgens een erkende methode of een vakwerkplan gebruik van erkende Gezonde School-activiteiten.

Omgeving

Creëer een schoolomgeving die beweegvriendelijk is ingericht en uitnodigt om te bewegen of organiseer samen met de sportmakelaar van het stadsdeel structureel sport- en beweegaanbod op school. Laat leerlingen met meer plezier bewegen op het schoolplein door middel van PLAYgrounds

Signaleren

Signaleer motorische achterstanden, maak gebruik van een leerlingvolgsysteem en bied in samenwerking met andere professionals passende ondersteuning.

Beleid

Leg de visie en inspanningen van de school rondom bewegen en sport vast in het schoolbeleid en zorg dat hier blijvende aandacht voor is.

Meer informatie of advies nodig?

De Gezonde School adviseur kan specifieke ondersteuning bieden bij thema’s als actief buitenspelen, motorische ontwikkeling en bewegend leren. Vragen hierover?

Neem contact met ons op: gezondeschool.po@ggd.amsterdam