Voeding

Het is essentieel dat kinderen vroegtijdig gezonde eetgewoontes aanleren en in staat zijn om gezondere voedselkeuzes te maken. Een ongezond eetpatroon kan leiden tot fysieke gezondheidsproblemen of psychische klachten, met verzuim en slechtere schoolresultaten als gevolg.

Gelukkig hebben veel scholen in Amsterdam al een goede basis gelegd vanuit het Jump-in preventieprogramma dat is gericht op het stimuleren van gezonde voeding, sport en bewegen op school. De Gezonde School aanpak sluit aan op de doelen van dit programma.

Wat kunt u als school zelf doen? Neem een visie over gezond eten en drinken op in het schoolbeleid. Leg afspraken en regels duidelijk vast in het gezonde voedingsbeleid en geef als medewerkers het goede voorbeeld. Maak gebruik van een doorlopende leerlijn op het gebied van voedseleducatie voor alle leerlingen en organiseer themabijeenkomsten voor ouders. Signaleer daarnaast ongezond eetgedrag en biedt passende ondersteuning in samenwerking met de jeugdverpleegkundige (JGZ).

Zet Gezonde School activiteiten in

Bij elk gezondheidsthema wordt er gewerkt aan vier pijlers: educatie, omgeving, signaleren en beleid. Gezonde School is effectief als binnen een thema alle pijlers aandacht krijgen. Hieronder is een overzicht te vinden van enkele Gezonde School activiteiten voor het thema voeding.

Educatie

Met behulp van een effectieve en doorlopende leerlijn voedseleducatie leren leerlingen door te proeven en ontdekken over gezond eten en drinken. Ook mondgezondheid vinden wij belangrijk.

Omgeving

Creëer een gezonde schoolomgeving die uitnodigt om gezond te eten en water te drinken. Geef als medewerker het goede voorbeeld en stimuleer gezond voedselgedrag bij leerlingen en ouders.

Signaleren

Signaleer en ondersteun in samenwerking met de jeugdverpleegkundige en jeugdarts problemen rondom voeding, gewicht en mondgezondheid.

Beleid

Betrek medewerkers en ouders bij het opstellen van een gezond voedingsbeleid en zorg ervoor dat dit regelmatig wordt geëvalueerd.

Meer informatie of advies nodig?

De Gezonde School adviseur kan specifieke ondersteuning bieden bij vragen over het stimuleren van gezonde voeding en een goede mondgezondheid op school. Vragen hierover?
Neem contact met ons op: gezondeschool.po@ggd.amsterdam