Gezonde School voortgezet onderwijs

6 oktober 2020

Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan de gezondheid van hun leerlingen. Dit doet de school aan de hand van 4 pijlers: educatie, omgeving, signalering en beleid. Thema’s van de Gezonde School zijn welbevinden en sociale veiligheid, roken, alcohol en drugspreventie, voeding, bewegen en sport, relaties en seksualiteit, social media en slapen.

Werkwijze

Een Gezonde School start door met elkaar een thema te kiezen. Het schoolgezondheidsprofiel kan hierbij helpen. Met de preventiescan wordt in kaart gebracht wat de school op het gekozen thema al doet en waar acties nodig zijn. Op basis van deze informatie wordt een plan gemaakt met een planning en taakverdeling. In dit plan wordt rekening gehouden met de wensen van medewerkers, leerlingen en ouders. Zo wordt het plan breed gedragen. Vervolgens wordt het plan uitgevoerd en jaarlijks geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Indien gewenst kan de school de hulp inroepen van de adviseurs Gezondheid en Leefstijl van de GGD.

Website

Voor voortgezet onderwijs scholen in Amsterdam en Amstelland is een Gezonde School website beschikbaar. Op deze website is alle belangrijke informatie te vinden die scholen ondersteunt een Gezonde School te worden. Op de website is ook een plek ingeruimd waar de school een eigen preventiescan kan invullen. Binnenkort kunnen scholen op de website ook het eigen schoolgezondheidsprofiel inzien.

Preventiescans

Met de preventiescans kunnen scholen activiteiten en maatregelen in kaart brengen die worden uitgevoerd op de thema’s van Gezonde School. Elke scan is ingedeeld volgens de 5 pijlers van Gezonde School: educatie, omgeving, ouders, signalering en beleid. Vereisten voor  het landelijke vignet Gezonde School zijn in de preventiescans opgenomen. Als een school een thema heeft gekozen om mee aan de slag te gaan, dan is de eerste stap het invullen van de preventiescan. De school ontvangt hiervoor een inlogaccount van de adviseur Gezond en Leefstijl.

Schoolgezondheidsprofiel

Het schoolgezondheidsprofiel geeft een beeld van de gezondheid en leefstijl van de leerlingen.  De resultaten zijn gebaseerd op de vragenlijst Jij en je gezondheid die de 2e klassers en 4e klassers invullen. Het schoolgezondheidsprofiel is direct na de afname van de vragenlijst voor de school beschikbaar. Op basis van het profiel kan de school keuzes maken voor Gezonde School thema’s.

Adviseurs Gezondheid en Leefstijl

De adviseurs Gezondheid en Leefstijl van de GGD Amsterdam bieden scholen informatie, advies en ondersteuning bij Gezonde School. De adviseur is de specialist op het gebied van gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving van de jeugd, heeft een goed overzicht van effectieve schoolprogramma’s en goede contacten met  lokale en landelijke preventiepartners. Hij of zij kan ondersteuning bieden bij het interpreteren van het schoolgezondheidsprofiel en bij het maken van een plan om met een thema aan de slag te gaan. De adviseurs verzorgen  trainingen, workshops en ouderavonden. Ook kunnen de adviseurs ondersteuning bieden  bij het aanvragen van een vignet Gezonde School.

Vignet Gezonde School

Scholen die structureel aandacht geven aan de gezondheid van hun leerlingen kunnen een vignet Gezonde School aanvragen. Door het invullen van de preventiescan kan een school zien in welke mate al aan de vereisten wordt voldaan. Na het verkrijgen van minimaal één thema-­certificaat krijgt de school een vignet en mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.  Met het vignet laat de school aan leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien dat de school de gezondheid van leerlingen belangrijk vindt.