Trammelant in Tandenland

10 januari 2022

Trammelant in Tandenland is een programma over mondverzorging voor kinderen van 4 t/m 8 jaar.

De laatste decennia gaat de conditie van het gebit bij kinderen achteruit. Om het tij te keren wordt Trammelant in Tandenland uitgezet via basisscholen.

Het programma bestaat uit

  • drie (animatie) filmpjes voor de kinderen
  • een prentenboek voor kinderen én hun ouders
  • een tandenborstelhouder als cue to action
  • een app voor kinderen van 2 tot 6 jaar en hun ouders
  • een handleiding en een reminder voor de leerkracht
  • een website
  • een poster voor in de klas
  • een poster voor in de hal van de school.

Onderwerpen

De onderwerpen die aan bod komen zijn tandenpoetsen, tandartsbezoek en eet- en drinkmomenten. Het programma speelt zich op school én thuis af en er is speciale aandacht voor de leerkracht. Het prentenboek krijgen de kinderen mee naar huis om samen met hun ouder(s) te lezen.

Ook krijgen de kinderen een flyer mee naar huis waarmee ouders worden geattendeerd op de app. Deze app-flyer wordt tevens verspreid via het Ouder en Kindcentrum bij het 2 jarige consult. De drie (animatie) filmpjes worden  verspreid over het schooljaar in de klas getoond aan de kinderen gedurende hun eerste vier jaren op de basisschool.

Hierdoor is er minimaal drie keer per jaar aandacht voor mondgezondheid. In Amsterdam wordt Trammelant in Tandenland aangeboden in combinatie met poetslessen.

Doel

Het doel van Trammelant in Tandenland is dat kinderen van 4 tot en met 8 jaar 1) twee keer per dag tandenpoetsen (’s morgens en ’s avonds voor het slapen gaan) waarbij minimaal een keer door de ouders wordt nagepoetst 2) twee keer per jaar voor controle naar de tandarts of mondhygiënist gaan en 3) de mond rust geven door maximaal zeven eet- en drinkmomenten op een dag te hebben, waarvan maximaal één zoetmoment (bijv. snoep, frisdrank, koek, chocolade, limonade).

Dit project beoogd te resulteren in een gezonde mondgezondheid/gewoonte en een afname van cariës bij kinderen.

Doelgroep

Kinderen in groep 1 tot en met 4 van het basisonderwijs en hun ouders. De Tandenland app is ontwikkeld voor kinderen van 2 t/m 6 jaar en hun ouders. Daarnaast is er speciale aandacht voor de leerkracht die het project moet integreren in zijn/haar lessen.