Sarphati Initiatief

Het Sarphati Initiatief is de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid regio Noord-Holland en Flevoland. Het omvat een uitgebreid onderwijsprogramma en 2 netwerken (epidemiologie en infectieziekten) waarbinnen praktijkgericht onderzoek wordt gedaan.

De afdeling Infectieziekten, team Onderzoek en Preventieontwikkeling van GGD Amsterdam maakt deel uit van het Sarphati Initiatief. Het kennisgebied van het Sarphati Initiatief omvat infectieziekten (soa, hiv, virale hepatitis, HPV, reizigers- en andere infecties), seksuele gezondheid (preventie), epidemiologie, beleid en preventieve interventies gericht op gezondheidsachterstanden.

Samenwerking

Het Sarphati Initiatief is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Sociale Geneeskunde en Infectieziekten van het AMC, de GGD’en Amsterdam, Flevoland, Kennemerland, Gooi- en Vechtstreek, Zaanstreek Waterland en Hollands Noorden, 1ste Lijn Amsterdam, SIGRA, Dienst O&S en Achmea. GGD Amsterdam treedt hierbij op als projectleider en penvoerder.

Meer informatie