aMASE studie: Barrières voor hiv preventie, testen en zorg onder migranten

Deze studie is onderdeel van een groot Europees onderzoek waarin deze problematiek systematisch in kaart wordt gebracht met als doel om hiv preventie, diagnose en prognose onder migranten in Europa te verbeteren.

Veel van de nog niet-gediagnosticeerde hiv infecties zijn te vinden onder migranten. Tevens hebben migranten een grotere kans om in een later stadium gediagnosticeerd te worden. Deze studie is onderdeel van een groot Europees onderzoek waarin deze problematiek systematisch in kaart wordt gebracht met als doel om hiv preventie, diagnose en prognose onder migranten in Europa te verbeteren (de aMASE studie binnen EuroCoord).

Doel

Onderzoeksdoelen zijn:

  • het vaststellen van het meest waarschijnlijke land van hiv acquisitie
  • het identificeren van barrières met betrekking tot hiv preventie, testen en behandeling onder migranten in Europa

In de Nederlandse tak van de studie richten wij ons op het in kaart brengen van barrières voor hiv preventie, testen en zorg onder migranten in Nederland.

Dit dwarsdoorsnedeonderzoek bestaat uit een vragenlijstonderzoek onder hiv positieve patiënten in hiv zorg (klinische survey) aangevuld met klinische data t.a.v. hun hiv-infectie (bron: SHM) en een web-based vragenlijst (community survey) onder migranten onafhankelijk van hun hiv status.

Meer informatie

www.amase.eu