Concerted Action on SeroConversion to AIDS and Death in Europe (CASCADE) in EUROCOORD

EuroCoord is een netwerk waarbij vier grote hiv consortia in Europa samenwerken. De ACS participeert in de CASCADE Collaboration, één van de vier consortia. CASCADE-EuroCoord verzamelt data bij patiënten van wie de datum van hiv seroconversie geschat kan worden. Onder hiv seroconverters wordt onderzoek gedaan naar het beloop van hiv in alle facetten.

Doel

Het voornaamste doel van CASCADE is om nieuw geïnfecteerde individuen en mensen die langer in de cohorten zijn geïncludeerd te monitoren, daarbij wordt het hele hiv ziekte beloop in kaart gebracht. Data van de seroconverters uit de ACS onder MSM en druggebruikers die aan de CASCADE inclusiecriteria voldoen zijn ‘’gepoold’’; (laatste update 2013). Het totale aantal seroconverters in CASCADE is ruim 30.000.

GGD is binnen CASCADE/EUROCOORD trekker van werk naar de impact van het moment van HCV co-infectie op hiv progressie.

Meer informatie