HIV and HPV in men (H2M)

De H2M studie is een studie naar het vóórkomen van humaan papillomavirus (HPV) onder homomannen. De studie omvat ruim 470 hiv-negatieve en 320 hiv-positieve mannen die zijn geïncludeerd vanuit het ACS onder MSM, de soa-polikliniek GGD Amsterdam en een hiv-behandelpolikliniek in Amsterdam.

Met behulp van uitstrijkjes, mondspoelsel en bloedafname, bestudeert de H2M studie het vóórkomen van HPV bij mannen op verschillende plaatsen van het lichaam (penis, anus, mond, antistoffen in bloed). Daarnaast wordt onderzocht of er verschillen zijn in de aanwezigheid van HPV tussen hiv-negatieve en –positieve mannen, en of er risicofactoren voor het oplopen van HPV te vinden zijn.

Meer informatie

hpvstudie@ggd.amsterdam.nl