International collaboration of incident HIV and Hepatitis C in injecting cohorts (InC3

De ACS is partner van InC3 (International Collaboration of Incident HIV and Hepatitis C in Injecting Cohorts) bestaande uit negen cohorten uit verschillende landen. Dit internationaal multi-cohort consortium brengt onderzoekers uit Australië, Canada, USA en Nederland samen.

Doel

Het doel van InC3 is om de incidentie en risicofactoren van hiv en/of HCV infectie en het natuurlijk beloop van HCV en hiv mono- of co-infectie in kaart te brengen bij druggebruikers. De expertise van verschillende disciplines zoals epidemiologie, biostatistiek, virologie, immunologie worden gebundeld om onderzoeksvragen over HCV en hiv te beantwoorden. Elk jaar wordt data van de 9 cohorten ‘gepoold’; de laatste update was in 2013. De totale InC3 studiepopulatie bestaat uit ruim 800 HCV seroconverters en 1200 HCV negatieve deelnemers.