MSM Observational Study of Acute Infection with Hepatitis C (MOSAIC)

Sinds 2009 worden hiv-positieve MSM (mannen die seks hebben met mannen) met een acute hepatitis C virus (HCV) infectie en hiv-positieve MSM zonder HCV gevolgd in de MOSAIC studie.

Sinds 2009 worden hiv-positieve MSM (mannen die seks hebben met mannen) met een acute hepatitis C virus (HCV) infectie en hiv-positieve MSM zonder HCV gevolgd in de MOSAIC studie. Deze studie loopt in Amsterdam in drie ziekenhuizen (AMC, OLVG, en Slotervaartziekenhuis), in Utrecht op het UMCU, en in Rotterdam op het Erasmus MC.

Doel

Het doel van deze studie is om bij hiv-geïnfecteerde MSM o.a. inzicht te krijgen in

  1. de risicofactoren voor HCV-(her)infectie
  2. uitkomsten van behandeling van HCV
  3. gevolgen van HCV-(her)infectie
  4. impact van HCV op morbiditeit en mortaliteit

Er worden van alle deelnemers bloedmonsters opgeslagen en op ieder bezoek worden vragenlijsten m.b.t. demografie en (seksueel/HCV) risicogedrag ingevuld. Er zijn meer dan 125 hiv-positieve MSM met een acute HCV infectie en 150 hiv-positieve MSM zonder HCV geïncludeerd. Deze mannen worden over de tijd gevolgd.

Meer informatie

mosaic@ggd.amsterdam.nl