Sarphati Initiatief

De afdeling Infectieziekten Onderzoek en Preventie(-ontwikkeling) maakt deel uit van het Sarphati Initiatief. Dit is de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid regio Noord-Holland en Flevoland. Het Sarphati Initiatief omvat een uitgebreid onderwijsprogramma en twee netwerken (epidemiologie en infectieziekten) waarbinnen (praktijkgericht) onderzoek wordt gedaan. Het kennisgebied van het Sarphati Initiatief omvat infectieziekten (soa, hiv, virale hepatitis, HPV, (reizigers-)infecties), seksuele gezondheid (preventie), epidemiologie, beleid en preventieve interventies gericht op gezondheidsachterstanden.

Het Sarphati Initiatief is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Sociale Geneeskunde en Infectieziekten van het AMC, de GGD’en Amsterdam, Flevoland, Kennemerland, Gooi- en Vechtstreek, Zaanstreek Waterland en Hollands Noorden, 1ste Lijn Amsterdam, SIGRA, Dienst O&S en Achmea. De GGD Amsterdam treedt hierbij op als projectleider en penvoerder.

Website: www.sarphati.nl