Pad tot huidige pagina

Psychosociale gezondheid

Lijst

Hieronder vindt u de producten op het gebied van de psychosociale gezondheid, die onderzoekers, gezondheidsbevorderaars en beleidsmedewerkers bij de GGD Amsterdam maken.

We hebben deze gerubriceerd in beleid onderzoek en preventie (BOP). Deze indeling sluit aan bij de recente landelijke en internationale ontwikkeling om meer samenhang en samenwerking tussen deze drie vakgebieden te bewerkstelligen.

We beogen beleid zoveel mogelijk te baseren op onderzoek, bijvoorbeeld over de gezondheidssituatie van (bepaalde groepen) Amsterdammers en op signalen en ervaringen uit de praktijk. Soms vormen deze signalen aanleiding om verder onderzoek te doen. De uitkomsten van het onderzoek geven vervolgens weer invulling aan het te formuleren beleid en preventie.